Reference

Studentské stáže pořádané kanceláří CEBRE v Bruselu:

 mup_cmykbig.jpg

"Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě využívá Vašich služeb při organizaci vzdělávacího programu (odborných stáží) v institucích EU a NATO, které realizujeme pro naše studenty dvakrát ročně. Rovněž několik našich studentů mělo možnost absolvovat několikaměsíční individuální stáž v CEBRE v rámci programu Erasmus. Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci a naprosto bezchybnou organizaci odborných stáží, kterou velmi pozitivně hodnotí nejen studenti, ale i vedení MUP. Chci Vás ubezpečit, že i nadále budeme využívat Vašich služeb. Rovněž možnost absolvovat individuální stáž v CEBRE je pro naše studenty obrovská příležitost využít získané teoretické znalosti v praxi. Věřím, že i jejich práce je přínosem pro CEBRE. Přeji Vám hodně úspěchů a těším se na další spolupráci."

 

JUDr. Josef Vochozka, vedoucí mezinárodního oddělení, Metropolitní univerzita Praha

 

 

Účastník školící stáže v kanceláři CEBRE v Bruselu:

 logo_sindlar_eu_verze_8_copy.png

"V rámci rozšiřování aktivit mimo domácí trh se společnost SINDLAR EU  s.r.o. snažila zorientovat v situaci na trzích zemí Evropské unie.  Oslovili jsme proto CEBRE s prosbou o zprostředkování kontaktů a  presentaci společnosti v rámci jejich aktivit. Setkali jsme se s  příkladnou vstřícností a ochotou a naše spolupráce vyústila v navázání  konkrétních kontaktů s mezinárodním konsorciem, kde se momentálně  ucházíme o členství. Díky fundovanosti, přehledu a profesionalitě  pracovníků CEBRE jsme našli poměrně rychle cestu k dalšímu rozvoji  zahraničních aktivit. Za to patří naše díky i uznání všem pracovníkům CEBRE." 

 

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel a ředitel společnost, Sindlar EU, spol. s r. o.

 

 

Účastník programu "Enterprise Experience Programme":

 

„Dosud jsme čerpali finance z některých programů EU, step_logo_2.pngovšem také vnímáme překážky, jež firmám podnikání komplikují. Účast na SME Summit i v programu Enterprise Experience nám ukázala, že aktivní přístup každé malé a střední firmy jakož i úředníků EU může vést ke zlepšení podnikatelského prostředí. S mnohými účastníky jsme se shodli, že v tomto ohledu je třeba odstraňovat mnohé překážky. Pro jednu oblast podnikání například existují různé národní normy současně s evropskou, což je pro firmy velmi nákladné. Strukturální fondy by měly být odděleny od veřejných financí spravovaných v rámci státního rozpočtu, kdy se finance pro firmy stávají dostupnými až po velmi dlouhé době od podání žádosti, a administrativní zátěž s tím spojená je značná. Malé a střední firmy jsou komerčními bankami často shledány nezajímavými. I proto byla na summitu v Bruselu i v Trutnově při jednání s panem Bunisem zmíněna myšlenka zvláštní evropské banky pro tento účel.“

 

Libor Pavlíček, MBA, Ředitel společnosti a předseda představenstva, Step Trutnov, a. s.

 

Účastník školicí stáže v kanceláři CEBRE v Bruselu: 

1.jpg"Hlavní náplň činnosti naší firmy tvoří zajišťování a poskytování kvalitních informací v oblasti nákladní železniční dopravy. Tato oblast se z domény národní čím dál více přesouvá na evropskou půdu. V současné době probíhající proces liberalizace železnic v rámci EU, ale také další mezinárodní iniciativy, mění podmínky pro železniční nákladní dopravu. Jelikož chceme zůstat přední evropskou firmou poskytující data, informační systémy či služby zejména v tomto sektoru železniční dopravy, využili jsme možnosti jednotýdenní stáže u CEBRE k prohloubení našich znalostí a kontaktů v Bruselu. Během pěti dnů byla příležitost setkat se s řadou bruselských odborníků z našeho oboru, včetně tvůrců pravidel, které ovlivňují podmínky podnikání v námi sledované oblasti. Spolupráce s CEBRE nám pomohla otevřít mnohé dveře, na které jsme již několik let bez úspěchu klepali."

Ing. Petr Kroča, manažer pro EU projekty, JERID, spol. s r.o.

 


Účastník sektorového semináře: 

2.jpg"Společnost AZAS INVEST se obchodně orientuje především na země Balkánu a na trhy Společenství nezávislých států. V listopadu 2005 jsem proto také přijal pozvání do Bruselu na seminář o rozvojové spolupráci EU třetím zemím v oblasti energetiky, na jejíž organizaci se podílí rovněž CEBRE. Z této cesty jsme však chtěli vytěžit maximum, a proto jsme CEBRE požádali také o zajištění několika dalších schůzek s pracovníky Evropské komise, kteří mají na starosti pomoc EU pro vybraná teritoria, jež jsou pro naši společnost perspektivní. Seminář, jehož součástí byl i matchmaking s firmami z celé EU, nám přinesl řadu nových kontaktů pro budoucí projekty, setkání na Evropské komisi pak zajímavé informace o připravovaných akcích ve vybraných třetích zemích."

Ing. Petr Kwiek, generální ředitel, AZAS INVEST s.r.o.

 


Spolupráce s podnikatelskými asociacemi při monitoringu evropské legislativy: 


3.jpg"Bezpečnost silničního provozu, transevropské dopravní sítě či emise z automobilů jsou příklady oblastí, o jejichž regulaci se rozhoduje zcela či v podstatné míře na evropské úrovni. Abychom mohli iniciativám vznikajícím v Bruselu, které mohou poškodit české podnikatele, zabránit, resp. naopak podpořit ty dobré, potřebujeme se o nich dozvídat co nejdříve a zároveň být o nich pravidelně informováni. V tomto ohledu nám dobře slouží monitoring oborových aktualit, jenž nám zajišťuje CEBRE a díky němuž můžeme o aktuálním evropském dění na poli dopravy informovat také naše členy."

Petr Kašík, výkonný ředitel, Svaz dopravy České republiky