Archív témat

Jednotná kontaktní místa


Podnikáte v sektoru služeb a chcete si založit pobočku v jiném členském státě EU? Máte např. stavební firmu a rádi byste si otevřeli pobočku v Německu? Veškeré administrativní záležitosti lze nyní vyřídit přes internet. Pomohou Vám k tomu tzv. Jednotná kontaktní místa, která byla zřízena ve všech členských státech EU.

 

Nejpozději do 28. prosince 2009 musely všechny členské státy EU implementovat směrnici o službách, jejímž cílem bylo odstranit právní a správní bariéry na evropském trhu se službami. V rámci toho byly členské státy povinny zřídit tzv. Jednotná kontaktní místa (JKM), která podnikatelům pomáhají s veškerými administrativními formalitami v oblasti poskytování služeb. Získají zde informace potřebné k zahájení podnikání v jiném členském státě EU spolu s kontaktem na příslušný úřad, který se povolováním dané činnosti zabývá. JKM umožňují vyřídit všechny formality spojené se zahájením podnikaní elektronicky. Stačí na internetových stránkách Evropské komise vyhledat členský stát EU, ve kterém hodláte podnikat a můžete vše potřebné obstarat bez oslovování několika orgánů. Zjednodušení by mělo stimulovat přeshraniční obchod, který zatím tvoří pouze 8% z celkového trhu se službami.

 

V České republice bylo doposud zřízeno 1 elektronické a 15 fyzických JKM, které fungují na obecných živnostenských úřadech v krajských městech. Své dotazy můžete klást elektronicky prostřednictvím formuláře uloženého na stránkách BusinessInfo.cz, kde rovněž naleznete veškeré informace o podnikání v ČR a EU.


< zpět na archív temat