Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Výbor pro měření emisí EP zasedá příští týden


Vyšetřovací výbor Evropského parlamentu pro měření emisí v automobilovém průmyslu zasedá 24. května. Na svém zasedání si poslanci vyslechnou dvě prezentace, které by jim měly pomoci při shromažďování důkazů. Odborníci z nizozemské organizace pro aplikovaný vědecký výzkum TNO ve své prezentaci představí měření používaná pro určení reálného výkonu emisí u silničních vozidel. Zástupce Evropské agentury pro životní prostředí bude informovat o způsobu shromažďování a šíření údajů o emisích vozidel.

< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Průmysl       < Výzkum a vývoj