Archív zpráv

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy a vysílání pracovníků


Evropská komise konzultuje stakeholdery v oblasti posílení sociální legislativy v silniční dopravě. V rámci konzultace odpovídají zainteresované subjekty na jeden ze dvou dotazníků – první se týká řidičů, provozovatelů dopravy, odesílatelů, dopravců a občanů, druhý orgánů státní správy, odborů a asociací. Konzultace je zaměřena na předpisy v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (doba jízdy, odpočinku a pracovní doba) a otázky týkající se vysílání pracovníků. Dotazník se při tom zaměřuje na uplatňování a fungování právních předpisů a možnosti jejich zlepšení. Termín pro zaslání vstupů je 11. prosince 2016.

 


< Archív zpráv       < Veřejné konzultace EU       < Doprava