Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Poslanci žádají zvýšení bezpečnosti u látek, které přicházejí do kontaktu s potravinami


Členové Evropského parlamentu na svém dnešním plenárním hlasování schválili nezávazné rozhodnutí, ve kterém tvrdí, že je zapotřebí přijmout pravidla platná v rámci celé EU pro materiály, jež přicházejí do kontaktu s potravinami. Jedná se například o materiály používané pro balení potravin, kuchyňské náčiní nebo nádobí. Poslanci upozorňují na to, že pouze některé z těchto materiálů, jako například plasty, nebo keramické výrobky, byly plně testovány z hlediska bezpečnosti pro lidské zdraví, zatímco u dalších látek tyto testy chybí.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele