Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise představila svůj pracovní program na příští rok


Evropská komise dnes představila svůj pracovní program na příští rok, ve kterém se zaměří na plnění deseti priorit stanovených na začátku svého mandátu. Program na rok 2017 obsahuje 21 klíčových iniciativ a 18 nových návrhů v rámci programu REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů EU). Mezi klíčové iniciativy patří například iniciativa na podporu mladých, implementace akčního plánu pro oběhové hospodářství, implementace strategie pro jednotný digitální trh, implementace plánu energetické unie zaměřená na nízkouhlíkovou dopravu a mobilitu, implementace strategie jednotného vnitřního trh nebo plán na spravedlivější zdanění společností.


Celý pracovní program Komise naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Daně, finance, statistiky a studie       < Životní prostředí       < Energetika       < Doprava       < Malé a střední podniky       < Průmysl       < ICT