Archív zpráv

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Komise spustila konzultaci týkající se nařízení REACH


V rámci programu pro účelnost a účinnost právních předpisů EU (REFIT) spustila Evropská komise veřejnou konzultaci týkající se nařízení REACH, které stanovuje základní pravidla pro používání chemických látek v EU. Pro podniky v EU ale toto nařízení znamená značnou zátěž, proto Komise spustila konzultaci, jejímž cílem je zhodnotit fungování nařízení a získat vstupy od zúčastněných stran ohledně jeho nedostatků. Konzultace je otevřená do 28. ledna 2017 a zapojit se do ní můžete zde.

< Archív zpráv       < Veřejné konzultace EU       < Průmysl