Archív zpráv

FINANCE: Provádění rozpočtového paktu a pokuta Rakousku


Kolegium komisařů dnes přijalo sdělení a zprávu o provedení rozpočtového paktu do vnitrostátního práva. Všechny členské státy, jež jsou smluvními stranami rozpočtového paktu (země eurozóny plus Bulharsko, Dánsko a Rumunsko), k dnešnímu datu provedly jeho podstatu do svých vnitrostátních fiskálních rámců. Koncepce provedení v jednotlivých zemích se liší. Rozpočtový pakt je ústředním prvkem Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Komise také přijala zprávu o dluhové situaci v Itálii, ze které vyplývá, že pokud nebudou dodatečná strukturální opatření v objemu alespoň 0,2 % HDP, jež se vláda zavázala přijmout do dubna 2017, v uvedeném termínu věrohodně provedena s cílem přiblížit se v roce 2017 (a tedy i 2016) obecnému souladu s preventivní složkou paktu, mělo by být dluhové kritérium považováno za nesplněné. Komise rovněž nařídila Rakousku uhradit pokutu ve výši 29,8 milionu eur za zkreslení určitých údajů o veřejném dluhu za roky 2012 a 2013 a zadlužení za období 2008–2012.


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie