Archív zpráv

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Ochrana whistleblowers v EU


Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci na téma ochrany informátorů, tzv. whistleblowers. Cílem konzultace je shromáždit informace, jak funguje ochranu informátorů v členských zemích EU a jaké případně existují nedostatky a rozdíly v ochraně informátorů napříč EU. Na jejím základě Komise rozhodne, zda je třeba přijmout minimální standardy ochrany informátorů. Konzultace běží do 29. května 2017.

 


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh