Archív zpráv

FINANCE: Podpora EFRAG


Evropský parlament se dohodl s předsednictvím Rady na prozatímní dohodě ohledně prodloužení financování Evropského poradního orgánu pro finanční výkaznictví (EFRAG). Na období 2017-2020 bude EFRAG udělena částka ve výši 14 milionů euro, tj. 60% celkových výdajů na fungování EFRAG. Posláním skupiny je vyvíjet a propagovat evropský pohled v oblasti finančního výkaznictví. Pokud se Rada a Parlament formálně dohodnou, získá EFRAG celkem 23 milionů euro na výše uvedené období.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie