Archív zpráv

ENERGETIKA: Konzultace k závazkům Gazpromu


Evropská Komise dnes vyzvala všechny zainteresované subjekty, aby se vyjádřily k nabídnutým závazkům Gazpromu týkajícím se trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě. Gazprom se zavazuje, že v tomto regionu odstraní smluvní překážky bránící volnému toku zemního plynu, zaručí konkurenční ceny plynu a zruší požadavky zavedené díky zneužití dominantního postavení na trhu. Stakeholdeři by se měli k závazkům vyjádřit do sedmi týdnů od jejich zveřejnění v Úředním věstníku. Komise jejich připomínky zváží a na jejich základě poté rozhodne, zda jsou závazky, jakožto reakce na její obavy z narušení hospodářské soutěže dostačující. Pokud rozhodne kladně, bude moci přijmout rozhodnutí, kterým se závazky stanou pro Gazprom právně závaznými (podle článku 9 antimonopolního nařízení EU č. 1/2003). V případě, že společnost závazky poruší, může jí Komise uložit pokutu ve výši až 10 % jejího celosvětového obratu, aniž by musela prokázat porušení antimonopolních pravidel EU. Více zde.

 


< Archív zpráv       < Veřejné konzultace EU       < Energetika