Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Parlament přijal revizi legislativy upravující nabývání a držení zbraní


Členské země EU budou muset zavést přísnější kontroly akustických zbraní, které mohou být lehce konvertovány, a mít odpovídající monitorovací systém pro výdej a obnovu zbrojních průkazů a výměnu informací. Akustické zbraně mohou být v některých zemích EU prodávané bez licencí. Dle revidované směrnice budou muset spadat pod stejná pravidla jako originální palné zbraně. Novela také přináší striktní pravidla pro označování zbraní a vyjasňuje statut deaktivovaných zbraní. Parlament vyzval Komisi k přijetí revidovaných standardů pro deaktivaci do května 2017. Návrh musí ještě potvrdit Rada. Členské státy budou mít poté 15 měsíců na transpozici směrnice a 30 měsíců na vytvoření systému pro monitoring.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Průmysl