Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Nový nástroj na ochranu whistleblowerů


Evropská komise dnes spustila nový nástroj, který by měl ochránit tzv. whistleblowery, tedy oznamovatele nekalých praktik. Nástroj by měl umožnit jednotlivcům snadněji a především anonymně oznamovat nečestné chování firem, především jejich zapojení v kartelech a další porušení antimonopolních pravidel. Jedná se například o dohody o cenách nebo nabídkách do veřejných zakázek, blokování uvedení konkurenčního výrobku na trh nebo další praktiky, které mohou poškozovat ekonomiku EU. Nástroj využívá šifrované komunikace k zajištění naprosté anonymity.


Nástroj je dostupný zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU