Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Rada doporučuje prodloužení vnitřních kontrol hranic max. o dalších 6 měsíců


Členské státy včera přijaly implementační nařízení stanovující doporučení pro prodloužení dočasných kontrol na vnitřních hranicích EU za výjimečných okolností. Od tohoto data, kdy vyprší předchozí rozhodnutí, Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko mohou proporčně prodloužit dočasné hraniční kontroly na max. období šest měsíců na vymezených hranicích.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod