Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Maloobchod je služba


Generální advokát Soudního dvora EU dnes vydal stanovisko k případu Visser (C-31/16). Generální advokát se domnívá, že by měl být maloobchod ve smyslu Směrnice o službách považován za službu. To potvrzuje dřívější judikaturu Soudního dvora Evropské unie a zvyšuje právní jistotu pro maloobchodní podniky v EU. Evropský svaz obchodu EuroCommerce toto stanovisko uvítal a doufá, že se jím bude Soudní dvůr při přijímání svého rozhodnutí řídit.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky