Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Instituce EU se shodly na lepší ochraně spotřebitelů


Evropský parlament a Rada včera dospěly k politické dohodě o návrhu Komise na zlepšení celoevropského mechanismu spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů. Vnitrostátní orgány pro prosazování práva tak budou mít rychlejší nástroje k reakci v rámci společné akce, když spotřebitelé v nejméně dvou třetinách zemí EU oznámí nezákonné praktiky. Orgány pro vymáhání práva získají moderní nástroje na ochranu spotřebitelů online. Poprvé v případě rozsáhlých nezákonných obchodních praktik budou orgány moci přijmout závazky od obchodníků, že poskytnou nápravu postiženým spotřebitelům. Další změnou je vytvoření nového varovného systému pro celou EU, který rychleji detekuje nové hrozby. Dohodu musí nyní formálně potvrdit Evropský parlament a Rada. 


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele