Archív zpráv

PRŮMYSL: Dohoda k revizi směrnice o elektrických a elektronických zařízeních


Rada a Evropský parlament dosáhly dne 21. června 2017 předběžné dohody o návrhu revidované směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Revize směrnice 2011/65/EU zahrnuje změny, jejichž cílem je zavést rovné podmínky pro výrobky, na něž se směrnice vztahuje, navrhuje vyloučit jeden konkrétní výrobek (píšťalové varhany) a konkrétním způsobem řeší problémy spojené se skupinou výrobků s otevřenou oblastí působnosti. Dohodu budou muset ještě potvrdit velvyslanci při EU (Coreper) na pátečním zasedání. 


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl