Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Rada podpořila vytvoření Evropského pilíře sociálních práv


Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dnes podpořila vytvoření Evropského pilíře sociálních práv, který si klade za cíl posílit sociální legislativu v EU a upravit evropský sociální model současným podmínkám. Pilíř obsahuje 20 principů, které jsou rozděleny do tří kategorií, a to rovné příležitosti a přístup na trh práce, dynamické pracovní trhy a spravedlivé pracovní podmínky, a veřejná podpora, sociální ochrana a inkluze. Prohlášení o vytvoření Evropského pilíře sociálních práv bude slavnostně podepsáno na summitu o spravedlivých pracovních místech a růstu v Göteborgu 17. listopadu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh