Archív zpráv

VEŘEJNÉ KONZULTACE: Jak efektivně a spravedlivě danit digitální ekonomiku?


Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se zdanění digitální ekonomiky. Komise uvádí, že stávající rámec danění neodpovídá aktuálním potřebám a je proto nutné ho revidovat. Komise proto vyzvala občany EU, podniky a organizace, aby se do konzultace zapojili. Výsledky konzultace přispějí k novému návrhu ohledně danění digitální ekonomiky, který by měl být zveřejněn na začátku příštího roku. Konzultace je otevřená do 3. ledna 2018.

< Archív zpráv       < Veřejné konzultace EU       < ICT