Archív novinek

Pracovní snídaně ke Small Business Act


 

 

Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU sezvala včera na časnou pracovní snídani v Bruselu české europoslance, zástupce Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, českých regionů v Bruselu, českých podnikatelů a jejich zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru, aby s nimi hovořila o připravovaném dokumentu Small Business Act.

 

web2_7.jpgÚčastníci debaty se shodli na nutné podpoře evropských MSP, ať se již jedná o snížení administrativní zátěže, usnadnění přístupu k finančním instrumentům a informacím, nebo o propojení podnikání s výzkumem a adaptaci vzdělání na potřeby pracovního trhu. Definice a realizace podpůrných kroků by však dle jejich názoru měly být ponechány na členských státech a princip subsidiarity by měl být jednoznačně zachován. Zástupci podnikatelů vyzvali přítomné europoslance, aby politicky podpořili MSP, nadále veřejně deklarovali jejich význam a usilovali o pozitivní posun ve vnímání podnikání evropskými občany. Evropané vnímají podnikání jako ne příliš prestižní činnost a často nechtějí pochopit důležitost tzv. druhé šance, která je v porovnání s USA zcela běžná a pro ekonomiku nezbytná.

 

Na úvod diskuse představil Jiří Plecitý, člen kabinetu komisaře Verheugena, hlavní cíle budoucího návrhu SBA: dále posílit systematickou aplikaci principu „mysli nejdřív na malé“ na úrovni EU i členských států Unie a navrhnout legislativní i nelegislativní opatření, která dále zjednoduší život MSP a podpoří jejich růst a konkurenceschopnost. J. Plecitý ubezpečil přítomné, že „Cílem není kopírovat americký SBA. Použití tohoto názvu má spíše naznačit ambicióznost této iniciativy“.

 

Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu, upozornil, že: „je nutné zaměřit se na praktické aspekty dotýkající se MSP jako je odstranění přetrvávajících bariér na vnitřním trhu, uznávání původu a efektivní implementace směrnice o službách. Zuzana Roithová, místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu, upozornila na to, že „Existuje široká shoda pokud jde o podporu, při regulaci podmínek pro podnikání sice všichni slibují, že budou nejprve myslet "na malé a střední podniky", ale v praxi pak převáží podpora velkých podniků, které se významně podílejí na příjmech státního rozpočtu. V dokumentu SBA Roithová postrádá analýzu vlivu asijských subdodavatelů na rozvoj MSP v EU." Marie Zvolská ze Svazu českých a moravských výrobních družstev upozornila na „nelehkou orientaci v českém Zákoníku práce, složitý postup při zakládání firem v ČR, nesnadný přístup MSP k financím a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v ČR“. Podporu ze strany podnikatelských asociací a sdružení spatřuje zejména ve výchovné a informační funkci a zprostředkování kontaktů českých podnikatelů se zahraničními firmami. Ivan Voleš, zástupce Hospodářské komory ČR, uvedl, že „Určitá míra pozitivní diskriminace MSP je žádoucí“. Petr Dolejší ze Stálého zastoupení ČR při EU uvítal debatu s mnohostranným publikem a vyzval zástupce českých podnikatelů, aby více participovali na přípravě české ale i evropské legislativy týkající se podnikatelské sféry, přestože klíčová role stojí na národní úrovni.   

 

Diskuse k SBA bude pokračovat 6. března v Praze, kde bude formát účastníků rozšířen o zástupce Parlamentu ČR, Úřadu vlády a hlavní představitele českých podnikatelských organizací. Krátký příspěvek je očekáván i od samotného komisaře Verheugena. Druhým tématem březnového setkání bude aktuální klimato-energetický balíček. Následně se diskuse přesune do českých regionů za podnikateli. Výsledkem řady akcí by měla být databáze co nejkvalitnějších příspěvků českých podnikatelů a jejich jasná pozice k aktuálně projednávaným tématům na evropské úrovni.

 

Více informací o SBA

 < Archív novinek