Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU (20.2. - 26. 2. 2017)


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

§  V pondělí zasedá Rada pro konkurenceschopnost, ministři se budou věnovat mj. ochraně spotřebitele na jednotném trhu a podpoře růstu začínajících podniků v EU.

§  V pondělí zasedá Euroskupina. Ministři financí budou diskutovat o růstu a zaměstnanosti se zaměřením na podmínky pro podnikání. V úterý na jednání navazuje zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci.

§  V úterý bude zahájena schůze Poslanecké sněmovny PČR, součástí programu je také vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kanadou.

§  Evropská komise ve středu projedná a schválí balíček k evropskému semestru.

§  Ve středu se na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru bude mj. diskutovat o zlepšení mechanismů sporů týkajících se dvojího zdanění, dekarbonizace dopravy a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD.

§  Národní konvent o EU bude v pátek pořádat kulatý stůl na téma: "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence".

 

Pondělí 20. února

 

§  Zasedání Rady pro konkurenceschopnost, program: Ochrana spotřebitele na jednotném digitálním trhu, Reforma systému pro schvalování typu automobilů, Podpora růstu začínajících podniků v EU, Prověrka“ konkurenceschopnosti: investice do nehmotného majetku.

§  Zasedání Euroskupiny, program: Tematická diskuse o růstu a zaměstnanosti: podmínky pro podnikání, Hospodářská prognóza pro eurozónu na roky 2017 a 2018, Makroekonomický ozdravný program v Řecku: současný stav.

§  V Radě proběhne zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání skupiny přátel předsednictví, zasedání Ad hoc pracovní skupiny pro mechanismus spolupráce a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro námořní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro sport, zasedání Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost, zasedání Pracovní skupiny pro trestní právo hmotné, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy a zasedání skupiny Nicolaidis.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční REX/482 – Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (schůze studijní skupiny).

§  Schůze vlády ČR, body s evropskou problematikou: Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2016.

 

 

 

Úterý 21. ledna

§  Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci.

§  V Radě se dále uskuteční zasedání skupiny ANTICI, zasedání skupiny MERTENS, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Pracovní skupiny pro africké, karibské a tichomořské státy, zasedání Pracovní skupiny pro energetiku, zasedání Pracovní skupiny pro Evropské sdružení volného obchodu, zasedání Pracovní skupiny pro informace, zasedání Pracovní skupiny pro Latinskou Ameriku a Karibik, zasedání Pracovní skupiny pro obchodní otázky, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro pozemní dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu, zasedání Pracovní skupiny pro životní prostředí a zasedání skupiny Nicolaidis.

§  V rámci maltského předsednictví se bude konat seminář předsednictví CEPOL.

§  V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne schůze předsednictva.

§  Bude zahájena schůze Poslanecké sněmovny PČR, body týkající se evropské problematiky (zatím bez pevného zařazení): Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení, Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení, Návrh poslanců Martina Plíška, Pavla Blažka, Martina Lanka, Radka Vondráčka, Stanislava Grospiče a Pavly Golasowské na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) /sněmovní tisk 1013/ - prvé čtení, Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení, Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie, Informace předsedy vlády o skutečném postoji k migraci a k dohodě Evropské unie s Tureckem, Informace členky Evropské komise Věry Jourové. 

 

Středa 22. února

 

§  V Radě se uskuteční: zasedání COREPER I, zasedání COREPER II, zasedání Vojenského výboru Evropské unie, zasedání Výboru pro civilní aspekty řešení krizí, zasedání Výboru pro obchodní politiku – odborníci (služby a investice), zasedání skupiny přátel předsednictví, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, zasedání Politicko-vojenské skupiny, zasedání Pracovní skupiny pro Afriku, zasedání Pracovní skupiny pro celní unii, zasedání Pracovní skupiny pro daňové otázky – nepřímé zdanění, zasedání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro mořské právo, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro statistiku, zasedání Pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost, zasedání Pracovní skupiny veterinárních odborníků – zdraví zvířat a zasedání skupiny Nicolaidis.

§  V rámci maltského předsednictví se uskuteční: seminář předsednictví CEPOL, schůze o směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů, neformální zasedání Výboru pro sociální ochranu a zasedání místních a regionálních shromáždění Středomoří (ARLEM).

§  Evropská komise projedná a schválí následující dokumenty: Evropský semestr: zimní balíček.

§  V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční: schůze skupiny Zaměstnanci (plenární zasedání), schůze skupiny Zaměstnavatelé (plenární zasedání), schůze skupiny Různé zájmy (plenární zasedání).

§  Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, program: vypracování stanovisek výboru postupem bez rozpravy -  ECO - Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění, Zvláštní opatření pro členské státy zasažené přírodními katastrofami, NAT - Úloha zemědělství v mnohostranných, dvoustranných a regionálních obchodních jednáních s ohledem na ministerskou konferenci WTO v Nairobi (stanovisko z vlastní iniciativy), TEN - Dekarbonizace dopravy. Vypracování stanovisek výboru zjednodušeným postupem - NAT - Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv. Vypracování stanovisek výboru postupem s rozpravou - CCMI - Automobilový průmysl na hranici nového paradigmatu? (informační zpráva), REX - Zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD, Zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci, ECO - Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny, SC - Roční analýza růstu na rok 2017, SOC - Vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny (průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví), Strategie pro dovednosti a lidský kapitál (průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví).

§  Ve Výboru regionů proběhne výjezdní schůze předsednictva.

 

Čtvrtek 23. února

 

§  V Radě proběhne zasedání atašé ve finančních službách, zasedání poradců pro spravedlnost a vnitřní věci, zasedání Politického a bezpečnostního výboru, zasedání Rozpočtového výboru, zasedání IPC/CPM AFFAIRS, zasedání Pracovní skupiny pro audiovizuální média, zasedání Pracovní skupiny pro Blízký východ / Perský záliv, zasedání Pracovní skupiny pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh, zasedání Pracovní skupiny pro leteckou dopravu, zasedání Pracovní skupiny pro Mašrek/Maghreb, zasedání Pracovní skupiny pro mezinárodní otázky životního prostředí, zasedání Pracovní skupiny pro nešíření, zasedání Pracovní skupiny pro oblast západního Balkánu, zasedání Pracovní skupiny pro otázky občanského práva, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro vnitřní/vnější rybářskou politiku, zasedání Pracovní skupiny pro Vojenský výbor, zasedání Pracovní skupiny pro východní Evropu a Střední Asii, zasedání Pracovní skupiny radů pro vnější vztahy, zasedání Pracovní skupiny veterinárních odborníků – zdraví zvířat, zasedání skupiny Nicolaidis.

§  V rámci maltského předsednictví se bude konat: seminář předsednictví CEPOL, schůze o směrnici o bezpečnosti sítí a informačních systémů, neformální zasedání Výboru pro sociální ochranu, zasedání místních a regionálních shromáždění Středomoří (ARLEM), schůze vedoucích představitelů agentur pro léčivé přípravky, ministerská konference na vysoké úrovni (LGBTIQ Road Map), CEPS Ideas Lab 2017: Rekonstrukce unie (Belgie).

§  Pokračování plenárního zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, program: NAT - Hodnocení programu LIFE v polovině období (průzkumné stanovisko na žádost Komise), SOC - Efektivnost financování z Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) v rámci činnosti občanské společnosti v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v kontextu strategie Evropa 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy), ECO - Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii, TEN - Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy v polovině období (původně „Inteligentní města“), Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy v polovině období (původně „Inteligentní ostrovy“). Diskuse za účasti předsedy Evropského parlamentu pana Antonia Tajaniho.

§  V EHSV dále proběhne: NAT - schůze přípravné skupiny.

§  Ve Výboru regionů se uskuteční plenární zasedání shromáždění ARLEM.

§  Pokračování schůze Poslanecké sněmovny PČR, body týkající se evropské problematiky: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení. 

 

tek 24. února

 

§  V Radě se bude konat: zasedání atašé ve finančních službách, zasedání Rozpočtového výboru, zasedání Výboru pro obchodní politiku, zasedání Skupiny pro vývozní úvěry, zasedání IPC/CPM AFFAIRS, zasedání Pracovní skupiny pro africké, karibské a tichomořské státy, zasedání Pracovní skupiny pro audiovizuální média, zasedání Pracovní skupiny pro obecné záležitosti, zasedání Pracovní skupiny pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU, zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci, zasedání Pracovní skupiny pro sociální otázky, zasedání Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní, zasedání skupiny Nicolaidis a zasedání Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků).

§  V rámci maltského předsednictví proběhne: schůze vedoucích představitelů agentur pro léčivé přípravky a CEPS Ideas Lab 2017: Rekonstrukce unie (Belgie).

§  Národní konvent o EU bude pořádat kulatý stůl na téma: "Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a sociální konvergence".

 

Sobota 25. února

 

§  žádné akce.

 

Neděle 26. února

§  žádné akce.

 

Probíhající veřejné konzultace:

 

Do 22. 2.         Veřejná konzultace – Dotazník týkající se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Tuniskem.

Do 23. 2.         Otevřená veřejná konzultace týkající se hodnocení 3. programu pro oblast zdraví (2014–2020) v polovině období.

Do 23. 2.         Veřejná konzultace týkající se průběžného hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie.

Do 25. 2.         Veřejná konzultace týkající se Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory.

Do 27. 2.         Veřejná konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období.

Do 3. 3.           Veřejná konzultace o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Korejskou republikou.

Do 8. 3.           Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní.

Do 10. 3.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Průběžné hodnocení společných podniků působících v rámci programu Horizont 2020.

Do 13. 3.         Veřejná konzultace na téma: střednědobý přezkum unie kapitálových trhů v roce 2017.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Do 15. 3.         Veřejná konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů.

Do 17. 3.         Veřejná konzultace na téma Nařízení (EU) č. 652/2014 o výdajích v oblasti potravin a krmiv – hodnocení v polovině období.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se konečného režimu DPH pro transakce mezi podniky (B2B) v rámci transakce týkající se zboží.

Do 20. 3.         Veřejná konzultace týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podle směrnice o DPH.

Do 20. 3.         Otevřená veřejná konzultace o reformě sazeb DPH (návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla pro uplatňování sazeb DPH).

Do 24. 3.         Veřejná konzultace: Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií.

Do 24. 3.         Veřejná konzultace na téma Přezkum směrnice o čistých vozidlech.

Do 2. 4.           Veřejná konzultace k Evropskému sboru solidarity.

Do 10. 4.         Veřejná konzultace na téma Průběžné hodnocení programu Evropa pro občany 2014–2020.

Do 12. 4.         Veřejná konzultace týkající se hodnocení a přezkumu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

Do 14. 4.         Veřejná konzultace o zavedení dobrovolného předběžného posouzení aspektů zadávání zakázek určitých velkých projektů infrastruktury.

Do 16. 4.         Veřejná konzultace o programu Kreativní Evropa.

Do 23. 4.         Veřejná konzultace na téma: změna směrnice o kombinované dopravě.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace o pravidlech odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou                             výrobku.

Do 26. 4.         Veřejná konzultace na téma vybudování evropské ekonomiky založené na datech.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace zaměřená na tematické hodnocení týkající se podpory správy                         ekonomických záležitostí v zemích usilujících o přistoupení k EU a v zemích evropského             sousedství.

Do 28. 4.         Veřejná konzultace o možných činnostech podle „sdělení Komise o akčním plánu v oblasti                       One Health (jedno zdraví) s cílem pomoci členským státům v boji proti antimikrobiální                              rezistenci“.

Do 30. 4.         Veřejná konzultace zúčastněných stran - Hodnocení veřejně-soukromých partnerství                              (iniciativy dle čl. 185) v rámci průběžného hodnocení programu Horizont 2020.

Do 2. 5.           Veřejná konzultace: modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky.

Do 3. 5.           Veřejná konzultace týkající se nástrojů EU pro financování vnější činnosti.

Do 5. 5.           Otevřená veřejná konzultace v rámci hodnocení v polovině období týkajícího se Fondu                            evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Do 8. 5.           Veřejná konzultace: hodnocení spolupráce Evropského parlamentu a Evropské Komise  v               oblasti komunikace v členských státech.

 

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 17. 2. 2017.
Kontakt:
brussels@cebre.cz.< Archív novinek