Archív novinek

20. eBSN seminář Inovace Business modelů prostřednictvím ICT


První české setkání e-businessu
20. eBSN seminář Inovace Business modelů prostřednictvím ICT
13 května, Francouzský Institut v Praze

 

Využíváte progresivní informační technologie, nebo o jejich nasazení teprve uvažujete? V každém případě se jistě snažíte, aby vaše práce byla efektivní a firma konkurenceschopnou. Tento seminář je tedy pro vás! Při zvyšování konkurenceschopnosti hraje klíčovou roli míra a kvalita integrace podniku do globálních dodavatelsko odběratelských sítí, tedy jinými slovy to, zdali využívá osvědčené metody e-businessu. Bohužel v případě evropských malých a středních podniků není potenciál těchto nových technologií stále ještě optimálně využíván. Tento pražský seminář stane se 20. ze seriálu eBSN. Soustředí se na presentaci konkrétních případových studií využití ICT a eBusinessu prostřednictvím množství zajímavých příkladů z evropských malých a středních podniků, čímž podnítí debatu o souvisejících problémech.

 

Program konference< Archív novinek