Archív novinek

Small Business Act: ne až tak veselé narozeniny


Přesně jeden rok poté co byl Evropskou komisí přijat Small Business Act pro malé a střední podniky, tedy 2. prosince 2009, se v Bruselu sešli zástupci Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru, BUSINESSEUROPE, UEAPME a EUROCHAMBRES, aby společně zhodnotili reálný dopad SBA na malé a střední podniky. Zástupci se shodli na tom, že SBA zatím nepřinesl takové výsledky, jaké se od něj očekávaly. MSP stále trpí zbytečnou byrokracií a diskriminací ve veřejných zakázkách, kde přednost dostávají velké podniky. Během setkání byla zdůrazněna zásadní nutnost větší spolupráce s národními vládami, které zatím nedostatečně implementovaly zásady SBA. Přestože zatím SBA nepřinesl tížené výsledky, je nutné v jeho realizaci pokračovat a podpořit MSP, které jsou podle účastníků hnacím motorem evropské ekonomiky a skrývají v sobě potenciál vyvést Evropu ze současné složité ekonomické situace.< Archív novinek