Archív novinek

Evropský parlament podpořil návrh o snížení administrativní zátěže mikropodniků


Evropský parlament ve svém legislativním usnesení podporujícím snížení administrativní zátěže malých podnikatelů vyzval k tomu, aby byly přezkoumány směrnice o právech společností. Dále se také europoslanci shodli na tom, že by měly nadále vést malé podniky záznamy o obchodní a finanční situaci ve firmě, ale měly by být osvobozeny od povinnosti zpracovávání roční účetní uzávěrky. Toto opatření by malým podnikům usnadnilo podnikání, zvýšilo jejich konkurenceschopnost a současně pomohlo v jejich růstu. Mikropodnikům však zůstane možnost si nejen o této výjimce rozhodnout bez ohledu na toto usnesení. Konkrétně se výjimka týká podniků s deseti a méně zaměstnanci, jejichž celková bilanční suma nepřekračuje 500 000 eur a jejich čistý obrat není vyšší než 1 000 000 eur. Pokud tento návrh projde Radou ministrů a členské státy do budoucna osvobodí mikropodniky od některých účetních povinností, mohlo by se tím ušetřit 6,3 miliard eur.

Více informací:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-70330-067-03-11-907-20100310IPR70329-08-03-2010-2010-false/default_cs.htm< Archív novinek