Archív novinek

Informační den k výzvě v rámci 7. Rámcového programu - bezpečnost 2011


Evropská komise vyhlásila 20. července 4. výzvu pro výzkum v otázkách bezpečnosti (FP7-SEC-2011-1) v rámci 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (FP7). Orientační rozpočet činí 220 milionů eur. Uzávěrka je 2. prosince 2010 v 17:00. Výzva je určena pro výzkumné instituce, vysoké školy, průmysl, malé a střední podniky, organizace občanské společnosti a další zainteresované subjekty. Dne 9. září pořádá Výkonná agentura pro výzkum informační den k této výzvě. Informační den slouží pro žadatele jako průvodce. Účastníci budou mít příležitost položit na vypisovatele výzvy několik dotazů, prezentovat své návrhy a podněty a najít potenciální partnery. Zájemci o účast na informačním dni jsou vyzváni k vyplnění formuláře do 1. září 2010. V případě překročení kapacity, budou muset být zájemci odmítáni. Více o programu informačního dne se dočtete zde.

< Archív novinek