Archív novinek

Čeští podnikatelé rozhodovali o sobě v Evropském parlamentu!


Dvaadvacet podnikatelů z České republiky usedlo 14. října do křesel českých europoslanců. Spolu s nimi rozhodovalo o své budoucnosti přes 700 podnikatelů z celé Evropy.  Tuto akci nazvanou Evropský parlament podniků již podruhé pořádala Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jejíž členem je i Hospodářská komora České republiky. Záměrem celého setkání bylo podnikatelům umožnit aktivně se podílet na legislativním procesu EU a odpovědně hlasovat o otázkách, které se velmi dotýkají podnikatelského prostředí (jako je flexibilita trhu práce, hospodářská recese a ochrana duševního vlastnictví). V neposlední řadě zde byla i snaha usnadnit institucím EU lépe pochopit potřeby, zájmy a problémy, se kterými jsou podnikatelé denně konfrontovány a které jsou nuceni řešit.

 


Hlasování podnikatelů byli přítomni prezident EUROCHAMBRES Alessandro Barberis, předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a v neposlední řadě belgický ministr hospodářství a reforem Vincent Van Quickenborne, jako zástupce Belgického předsednictví v Radě EU. Za Českou republiku přijeli do bruselského sídla Evropského parlamentu podnikatelé, reprezentujících různá odvětví, a to od zástupců OSVČ, malých a středních podniků po velké firmy v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky Petrem Kuželem. Čeští podnikatelé také diskutovali v dopoledních hodinách o problémech a překážkách podnikání s členy Evropského parlamentu Janem Zahradilem a Evženem Tošenovským, Radkem Malým z Evropské komise a Lucií Šestákovou a Věrou Knoblochovou ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Českou delegaci podnikatelů celý den doprovázeli zástupci CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU.

 

Klíčovými tématy hlasování byly podmínky, zdroje a trhy. Mimo klíčová témata, se kterými se dnešní Evropa potýká, podnikatelé diskutovali i o pracovněprávní problematice, spotřebitelských právech, trhu práce, hospodářské recesy či snižování emisí CO2.


Jak vyplynulo z hlasování, podnikatelé jsou toho názoru, že v otázce boje proti opožděným platbám, by měly platit pro veřejné orgány přísnější pravidla, než pro firmy. Tento názor je v souladu se skutečností, že orgány veřejné správy jsou častými neplatiči. Výsledek hlasování je v souladu s ustanovením o opožděných platbách, o kterém bude v říjnu hlasovat Evropský parlament. Podnikatelé rovněž vyjádřili názor, že environmentální normy stanovené pro výrobky vyrobené v EU nezvětšují konkurenceschopnost evropských firem. S tím jsou spojené i obavy z konkurenční nevýhody v porovnání s výrobci ze třetích zemí, na něž jsou kladeny mírnější požadavky. 83% podnikatelů rovněž sdílí názor, že Evropská unie nebere dostatečně v potaz názory a potřeby malých a středních firem. Z hlasování také vyplynulo, že tři čtvrtiny podnikatelů si přejí plnou harmonizaci spotřebitelských práv v rámci EU, která by chránila spotřebitele a omezila přeshraniční překážky pro maloobchod. Dále vyplynulo, že 90% firem je pro zavedení volného statutu Evropské soukromé společnosti, která má být prostředkem k zakládání dceřiných společností v jiných členských státech EU a má usnadnit obchodování, tj. zmenšit obchodní překážky a snížit nálady. V neposlední řadě z hlasování vyplynulo, že 89% firem se domnívá, že by Evropská unie měla prosazovat evropské normy k otevření nových trhů ve třetích zemích.

 

Podniky rovněž reprezentovaly různé sektory, aby tak bylo dosaženo co nejdemokratičtějšího výsledku: 65,9 % ze sektoru služeb, 29,8% ze sekundárního sektoru (výroba) a 4,3% ze sektoru primárního (zemědělství). Průměrný rok založení hlasujících společností byl 1970. Nejstarší společnost byla založena v roce 1577, nejmladší v roce 2010. Průměrný obrat zúčastněných podniků byl 59 961 199 EUR (v rámci eurozóny). Průměrný obrat u firem dosáhl v eurozóně 375.364.646 EUR.

 

Tisková zpráva ke ztažení dokument ve formátu pdf 

 

Více na www.parliament-of-enterprises.eu

 

Fotografie z dopolední debaty:

 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

 

 < Archív novinek