Archív novinek

Debata "Co přinese Evropský rok dobrovolnictví 2011?"


Česká podnikatelská reprezentace ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR pořádá  v Praze 15. 2. 2011 debatu „Co přinese Evropský rok dobrovolnictví 2011?“ Odborná debata se pokusí účastníkům představit koncept Evropského roku dobrovolnictví 2011 a způsob jeho implementace na evropské i národní úrovni. Zaměří se na výstupy Evropského roku a jeho dopad na podmínky pro dobrovolnictví v ČR. Pokusí se rozkrýt přínos dobrovolnictví pro společnost, jeho ekonomickou a sociální hodnotu a vliv na získávání specifických znalostí a schopností. Tématem bude i mezinárodní / globální dimenze dobrovolnictví.  

 

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Následovat bude debata s účastníky. 

  • Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
  • Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR odpovědný za implementaci Evropského roku dobrovolnictví 2011
  • Pavel Trantina, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru za ČR a zpravodaj stanoviska k dobrovolnictví
  • Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru za ČR
  • Michal Broža, vedoucí Informační kanceláře OSN v Praze 
  • Libor Malý, ředitel společnosti LMC, s.r.o. provozující servery www.jobs.cz , www.prace.cz nebo www.dobro.cz 
  • Petr Jonák, ředitel pro korporátní komunikaci skupiny AWT, a.s.

 

Moderátor: Michal Kadera, CEBRE

 

 

 

Pozvánka ke stažení zde< Archív novinek