Archív novinek

Mohou podnikatelé přispět k prosazování priorit zahraniční politiky?


Mohou podnikatelé přispět k prosazování priorit zahraniční politiky?

 

Na první pohled je zahraniční politika ČR oblastí velice vzdálenou od běžného života českého podnikatele. Ale to je jen zdání. Co taková obchodní diplomacie? A výběr našich „prioritních“ zemí s ohledem na výsledky nebo potenciál růstu vzájemného zahraničního obchodu? Podnikatelé tedy mohou přispět k prosazování priorit zahraniční politiky. Příkladem je právě skončený projekt 5 kulatých stolů v ČR a v Bruselu.

 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) zrealizovala s podporou bruselského CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU v období od dubna do listopadu 2010 projekt s názvem Kulaté stoly zaměřený na prosazování priorit zahraniční politiky České republiky.  Projekt byl finančně podpořen z dotačního schématu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ukázalo se, že i efektivní prosazování podnikatelských zájmů na úrovni EU při tvorbě evropské legislativy i efektivní využívání existujících finančních a podpůrných nástrojů EU s prosazováním těchto zahraničněpolitických priorit úzce souvisí.

 

Série kulatých stolů

V rámci projektu kulatých stolů se zorganizovala pracovní setkání v Praze, Brně a Bruselu. Stálými účastníky byly zástupci státní správy ČR (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Stálé zastoupení ČR při EU, CzechTrade), podnikatelských organizací, konkrétních firem, politiků (zejména poslanců Evropského parlamentu), think-tanků a široká veřejnost. Témata kulatých stolů byla zaměřena na prosazování těchto priorit zahraniční politiky: zájmy ČR v EU, odstranění bariér, reforma institucí, podpora deregulace a zvýšení efektivity fungování EU, ekonomická a veřejná diplomacie, vytvoření prostoru pro vstup a úspěšné působení českých firem na světových trzích a pro příliv investic do ČR, prosazování ekonomických zájmů ČR ve strukturách EU a v jejích vnějších ekonomických vztazích. A to jsou již hesla srozumitelná pro každého podnikatele.

 

V České republice byly uspořádány dva kulaté stoly na téma podpora českých exportérů na třetích trzích (30. června 2010 v Praze) a využití příležitostí, které nabízí další rozšíření EU o země západního Balkánu (15. Září 2010 v Brně). Další tři semináře určené pro politiky a partnery podílející se na formování evropské legislativy, který byly zaměřené na snižování negativního dopadu automobilů na životní prostředí (28. dubna 2010), prosazování českých ekonomických zájmů v EU (14. října 2010) a budoucí evropskou společnou obchodní politiku (11. listopadu 2010) se uskutečnily v Bruselu.

 

Diskusní témata v roce 2011

S ohledem na roli podnikatelů ve formování zahraničněpolitických prioritách ČR bylo potěšující, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpořilo i žádost o pokračování projektu v roce 2011. Chystá se tedy série dalších 5 kulatých stolů na další aktuální témata jako je například snižování administrativní zátěže, přístup na třetí trhy, energetická účinnost a další. Pokud se o projektu chcete dozvědět více, kontaktujte KZPS (kzps@kzps.cz ) nebo CEBRE (brtussels@cebre.cz ). 

 

Více informací o zrealizovaném projektu kulatých stolů naleznete zde< Archív novinek