Archív novinek

Nové číslo CBT!


cebre_07_11_web.jpg
Nové číslo CBT se zabývá implementací akčního plánu Evropské unie pro snižování administrativní zátěže o 25 % do roku 2012 a jeho pokračováním po roce 2012. Pro zástupce státní správy i soukromého sektoru, kteří se zúčastnili debaty CEBRE dne 7. listopadu 2011 v Praze, je to jedna z hlavních priorit. Dle slov účastníků je při snižování administrativní zátěže nutné zajistit dobře fungující státní správu, komplexní a integrované posouzení dopadu u navrhovaných právních předpisů a užší dialog se zúčastněnými stranami.

 

Nové vydání také informuje o zasedání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE ve Varšavě. Prezidenti ze 41 zaměstnavatelských svazů z 35 zemí požadují po evropských politicích jednotný, rychlý a komplexní závazek k vytvoření nové rozpočtové unie v rámci eurozóny.

 

Na druhé straně přináší nové CBT informace o návrhu Komise „Nástroj pro propojení Evropy“, který má za cíl finančně podpořit evropské dopravní, energetické a digitální sítě v období 2014-2020.

 

Nové číslo CBT také informuje o společném prohlášení sociálních partnerů k závěrům summitu G20.

 

V neposlední řadě přináší CBT příspěvek EHSV, který se zabývá iniciativou OSN nazvanou Mezinárodní rok Družstev, což poskytuje družstevním podnikům jedinečnou příležitost zvýšit povědomí o jejich způsobu podnikání.

 

 

Nové číslo ke stažení zde.
Ostatní čísla ke stažení zde.< Archív novinek