Archív novinek

Týden v evropských institucích 5. březen – 11. březen 2012


Tento týden se k jednání sejde Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a Rada pro životní prostředí. Pod hlavičkou Dánského předsednictví proběhne konference k Evropskému dni soutěže a spotřebitelů. Komise zahájí bruselské fórum 2012 o daňové politice a na programu má rovněž několik konferencí. V rámci Výboru regionů se konají dvě konzultace se zúčastěnými stranami na aktuální témata a sejde se také Rozpočtový výbor EP. Politické skupiny Evropského parlamentu mají na pořadu množství seminářů a veřejných slyšení. Ke konci týdne se v Kodani k neformální schůzi sejdou evropští ministři zahraničních věcí a v Senátu České republiky proběhne mezinárodní odborný seminář nazvaný „Nové bezpečnostní technologie a rekonstrukce dokumentů a předmětů“. CEBRE, ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky, organizuje debatu o aktivním stárnutí a solidaritě mezi generacemi a ve čtvrtek, 8. března, vystoupí ředitelka CEBRE Alena Vlačihová s příspěvkem o komunitárních programech na semináři „Erasmus pro mladé podnikatele“.

 

V pondělí 5. března 2012 je v Kodani Dánským předsednictvím zahájena dvoudenní konference zaměřená na začlenění osob se zdravotním postižením. Komise pořádá Bruselské fórum 2012 o daňové politice v rámci společné měny, které potrvá do úterý. Komisařka pro spravedlnost, práva a občanství Viviane Redingová podá na tiskové konferenci zprávu k tématu genderové vyváženosti, konkrétně o ženách v řídících pozicích. Evropský hospodářský a sociální výbor, ve spolupráci s Univerzitou 4. světa, organizuje workshop o sjednocení občanů Evropy v boji proti chudobě. V rámci Výboru regionů zasedne k 11. schůzi Výbor pro politiku územní soudržnosti. Hlavním bodem jednání bude budoucnost dopravy v Evropě.

 

V úterý se k jednání sejde Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Komise má v plánu konferenci o vědecké podpoře pro přechod na nízkouhlíkové hospodářství, pořádanou v Kodani, a Výbor regionů zahájí konferenci o pokrytí širokopásmového připojení na lokální úrovni. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) pořádá seminář s názvem „Jak se tvoří mladý podnikatelský region“, Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu plánuje veřejné slyšení o budoucnosti povolebního Ruska, Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice organizuje slyšení o alternativách pro Evropský rok vody a v rámci Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu proběhne udílení cen „Stříbrná růže“ zaměřené na boj za sociální spravedlnost a rovnost.

 

Ve středu 7. března 2012 zasedá jak Coreper I, tak Coreper II (Comité des Représentants Permanents). Komise zahájí konferenci o posílení inovací a podpoře výzkumu v sektoru zemědělství. Koná se rovněž zasedání kolegia Komise. Ve Výboru regionů je pořádána konference o společné zemědělské politice a potravinové soběstačnosti a konference s názvem „Mládí: krok vpřed“. Pod jeho záštitou proběhne i 57. konference ministrů pro evropské záležitosti v německých spolkových zemích. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k 7. akčnímu plánu životního prostředí (Program pro zelenou ekonomiku). Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) má v plánu skupinové slyšení o reformě a liberalizaci profesí v rámci jednotného trhu Evropské unie a Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu zahájí konferenci o vysílání pracovníků a o sociálních právech v rámci jednotného trhu. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu má na pořadu seminář o zachování znalosti mateřského jazyka v zahraničí, stejně jako Skupina Evropských konzervativců a reformistů, která organizuje seminář o pochopení diskuse o hodnocení pohledávek. Ve Skupině konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice se bude konat slyšení o současných a budoucích penzijních právech žen v Evropě a v Senátu České republiky se k jednání sejde Výbor pro záležitosti Evropské unie (25. schůze). V rámci projektu Zastoupení Evropské komise proběhne debata na aktuální evropské téma „Kdo s koho? Střet generací na pracovním trhu“, kterou pořádá CEBRE ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky AMO.

 

Ve čtvrtek 8. března 2012 zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Bude se zabývat balíčkem o azylových systémech a migrační problematikou, správou Schengenského prostoru a povede diskusi o řeckém akčním plánu na reformu azylového systému. Pod hlavičkou Dánského předsednictví proběhne konference k Evropskému dni soutěže a spotřebitelů. Ve Frankfurtu nad Mohanem se sejde Rada guvernérů Evropské centrální banky a k jednání zasedne Rozpočtový výbor EP. Ve Výboru regionů se bude konzultovat návrh Komise pro finanční nástroje domácích politik a žádost Dánského předsednictví o vypracování stanoviska k tématu aktivního stárnutí. Na programu jsou tři skupinová slyšení; o sociálních investicích, které pořádá Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), o bezpečnosti Schengenského prostoru, které proběhne pod patronací Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, a o revizi směrnice o pozemních službách, jež zahájí Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. Ředitelka CEBRE Alena Vlačihová vystoupí na semináři organizovaným Zastoupením Evropské komise „Erasmus pro mladé podnikatele“, kde přednese příspěvek na téma komunitárních programů.

 

V pátek 9. března 2012 bude jednat Rada pro životní prostředí. Ta bude debatovat o návrhu nařízení k programu LIFE, zhodnotí závěry z prosincové konference v Durbanu a bude se taktéž zabývat tématem nízkouhlíkového hospodářství. Ke konci týdne se v Kodani k neformální schůzi sejdou evropští ministři zahraničních věcí (Gymnich). Budou diskutovat o otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky, o zahraničním obchodě a o rozvojové spolupráci. Setkání potrvá do soboty, 10. března. V Senátu České republiky se koná mezinárodní odborný seminář „Nové bezpečnostní technologie a rekonstrukce dokumentů a předmětů“.

 

V sobotu 10. března 2012 se místopředsedkyně Senátu České republiky Alena Gajdůšková zúčastní zasedání Právního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Senátor Josef Regec zastoupí Českou republiku na konferenci předsedů zahraničních výborů parlamentů členských zemí Unie (COFFAC). 

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Směrnice o centrálních depozitářích cenných papírů (Barnier)
  • Vynucování směrnice o vysílání pracovníků a nařízení o právu ke kolektivní akci (Andor)
  • Sdělení o provádění environmentálních právních předpisů (Potočnik)
  • Směrnice o vymáhání majetku získaného trestnou činností (Malmström)
  • Změna nařízení 539/2001 o příslušnících zemí, kteří potřebují vízum a těch, kteří jsou od nich osvobozeni (Malmström)

 

Zpráva je ke stažení zde .

 

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 05/03/2012

logo_cebre_male_2.jpg

 < Archív novinek