Archív novinek

Pozvánka na debatu „Strukturální fondy: Priority pro budoucí Evropský sociální fond v ČR“


Kdy: 3. dubna 2012 od 17,00-18,30hod

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

Dne 6. října 2011 předložila Evropská komise balíček legislativních návrhů k podobě politiky soudržnosti pro období 2014-2020. Balíček obsahuje mimo jiné nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF), ve kterém Komise navrhuje zacílení ESF na podporu zaměstnanosti a mobility pracovní síly, investic do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, podporu sociálního začleňování a boj s chudobou a posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Nový ESF vychází ze stěžejních iniciativ Evropské unie „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“, jejímž cílem je snížit strukturální nezaměstnanost, zlepšit samoregulační funkci pracovního trhu a zajistit zlepšování pracovních podmínek a iniciativy „Mládež v Pohybu“, která reaguje na vysokou nezaměstnanost mladých Evropě.

Do jakých oblastí bude Česká republika směřovat budoucí prostředky disponibilní v rámci ESF? Jakými kroky Česká republika podpoří učňovské školství v návaznosti na 32% cíl pro terciární vzdělávání (hlavní cíl EU je 40 %)? Jakým způsobem se bude snažit využít prostředky ESF pro zvýšení flexibility a jistoty na trhu práce?

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.
  • Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu (video zpráva);
  • Vladimír Šiška, 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí;
  • Zástupce Asociace krajů ČR;
  • Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování;
  • Soňa Van Deleenová, generální ředitelka Svazu českých a moravských výrobních družstev;
 
Moderuje Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU. Partnerem akce je Vysoká škola finanční a správní. Mediálními partnery jsou server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 2. dubna zde nebo emailem na prague@cebre.cz.


< Archív novinek