Archív novinek

Týdenní přehled aktivit institucí EU ve dnech 4. června - 10. června 2012


Tento týden zasedne Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, Rada pro spravedlnost a vnitřní věci a proběhne neformální setkání ministrů pro všeobecné záležitosti. V pondělí bude v ruském Petrohradu končit summit EU – Rusko. U příležitosti 10. výročí založení kanceláře CEBRE se dnes uskuteční v Bruselu oslavy za přítomnosti klíčových představitelů našich zakladatelských organizací – Jana Wiesnera, předsedy KZSP ČR, Stanislava Kázeckého, viceprezidenta SP ČR a Radka Pažouta, tajemníka HK ČR. Představitelé se rovněž během svého pobytu v Bruselu setkají s významnými zástupci institucí EU a s českou delegací v Evropském parlamentu. Během tohoto týdne dále také proběhne řada seminářů, konferencí a slyšení, výběrem třeba zmínit slyšení pořádané Evropským hospodářským a sociální výborem k zapojení a účasti starších lidí ve společnosti a konferenci pořádanou taktéž EHSV „Dluhová krize: Na cestě k fiskální unii v Evropě?“ a konferenci pořádanou Skupinou Aliance liberálů a demokratů pro Evropu s názvem „Stimulace malých a středních podniků v ​​prostředí digitální ekonomiky“.

 

V pondělí 4. června proběhne v dánském Horsens neformální setkání ministrů zemědělství. V ruském Petrohradě proběhne summit EU – Rusko. Ve večerních hodinách proběhnou oslavy 10. výročí založení CEBRE.

 


V úterý 5. června se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I). V dánském Horsens se bude konat neformální setkání ministrů zemědělství. Evropská komise spolupořádá setkání platformy pro účinnost zdrojů. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje slyšení k aktivnímu zapojení a účasti starších lidí ve společnosti a jedenáctý Smíšený poradní výbor EU - Chorvatsko. V dopoledních hodinách se zakladatelé CEBRE sejdou na pracovní snídani s českou delegací v Evropském parlamentu.


Ve středu 6. června se k jednání sejde Coreper I (Výbor stálých zástupců I) a Coreper II (Výbor stálých zástupců II). Proběhne zasedání kolegia Komise. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení „Sociální zemědělství: Zelená péče a sociální a zdravotní politika“. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu organizuje konferenci „Přístup k vodě a hygienickým zařízením: A základní právo?“ a konferenci „Chci zaměstnání a chci ho teď!“. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu pořádá seminář „Stimulace malých a středních podniků v ​​prostředí digitální ekonomiky“. V Senátu PČR v Černínském salonku proběhne 30. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá konferenci „Reindustrializace Evropy v oběhové ekonomice“. V Evropské centrální bance v německém Frankfurtu nad Mohanem zasedne Rada guvernéru ECB následovaná tiskovou konferencí.


Ve čtvrtek 7. června v Lucemburku k dvoudennímu jednání zasedne Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá konferenci „Dluhová krize: Na cestě k fiskální unii v Evropě?“. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP bude projednávat návrhy stanovisek k službám pozemního odbavování na letištích Unie a zrušení směrnice Rady 96/67/ES, proveditelnosti zavedení dluhopisů stability, právech cestujících ve všech druzích dopravy. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance pořádá konferenci „Ekosystém evropského výzkumu a inovací: co je v něm pro malé a střední podniky?“.


V pátek 8. června Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá v bulharské Sofii konferenci „Vzdělávání mladých a zaměstnanost v kontextu Strategie Evropa 2020“.

 


V neděli 10. června proběhne v dánském Horsens neformální setkání ministrů pro všeobecné záležitosti.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

 

  • Jednotný trh: Sdělení pro červnové zasedání Rady pro prohloubení služeb vnitřního trhu a sdělení o posílení jeho řízení (Barnier)
  • Sdělení o obnovitelných zdrojích energie (Oettinger)
  • Nařízení o elektronických transakcích na vnitřním trhu (Kroes)
  • Návrh nařízení o elektronické identifikaci a elektronických podpisech

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 4/06/2012


 < Archív novinek