Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 4. - 10. 2. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu věnované mj. přístupu malých a středních podniků k financím, Analýze růstu 2013, správě jednotného trhu, systému DPH, společenské odpovědnosti podniků a vztahům mezi EU a Čínou. Klíčovým jednáním bude čtvrteční a páteční zasedání Evropské rady, které se zaměří na Rozpočet EU na léta 2014-2020 a vnější dimenzi EU. Pod záštitou Rady EU budou ve druhé polovině týdne projednány vztahy Unie a USA. V úterý představí Komise návrh revize 3. směrnice proti praní špinavých peněz a návrh revize nařízení o informacích o plátcích doprovázejících převody peněžních prostředků. Dále přijme sdělení o počítačové bezpečnosti a předloží návrhy směrnic k zajištění kybernetické bezpečnosti a k ochraně eura proti padělání. Ve středu proběhne schůze Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR a Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR. Na programu jednání VZEU PSP ČR bude projednání mandátu na jednání Evropské rady. Na programu VZEU Senátu ČR pak obnovitelné zdroje energie, elektronické mýtné, genderová vyváženost a v neposlední řadě neformální a informální učení.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 4. února

 • Proběhne jednání členů Rady pro obecné záležitosti.
 • Evropský parlament zahájí plenární zasedání ve Štrasburku. Na programu bude mj. přístup malých a středních podniků ke zdrojům financování.

Úterý 5. února

 • Proběhne jednání členů COREPERu I a COREPERu II.
 • Ve Štrasburku zasedne kolegium komisařů.
 • Komise představí návrh revize 3. směrnice proti praní špinavých peněz a návrh revize nařízení o informacích o plátcích doprovázejících převody peněžních prostředků. Dále komisaři přijmou sdělení o počítačové bezpečnosti a návrh směrnice o opatřeních na zajištění kybernetické bezpečnosti EU a předloží návrh směrnice o ochraně eura proti padělání.
 • Na plenárním zasedání projednají poslanci Evropského parlamentu Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik - konkrétně Analýzu růstu 2013 a správu jednotného trhu EU. Dále se zaměří na společný systém DPH, pravidla rozpočtu EU pro rok 2014 a společenskou odpovědnost podniků.
 • Proběhne jednání členů politického a bezpečnostního výboru.

Středa 6. února

 • Proběhne jednání členů COREPERu I.
 • Ministři Rady pro spravedlnost a vnitřní věci budou ve Farmleighu jednat o vzájemných vztazích mezi EU a USA v souvislosti s přípravou květnového ministerského jednání.
 • Pokračuje plenární zasedání k projednání politiky zaměstnanosti členských států, vztahů mezi EU a Čínou a hodnocení rizik a bezpečnosti jaderných elektráren v EU.
 • Uskuteční se schůze členů Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR ke schválení mandátu pro zasedání Evropské rady.
 • Členové Výboru pro záležitosti EU Senátu ČR se sejdou k projednání sdělení Komise k obnovitelným zdrojům energií, k evropské službě elektronického mýtného, k bezpečnosti jaderných elektráren a k plánu ustavení bankovní unie. Dále projednají návrh směrnice Evropského parlamentu o genderové vyváženosti.

Čtvrtek 7. února

 • Proběhne jednání Evropské Rady věnované Paktu pro růst a zaměstnanost, partnerským zemím v rámci WTO a Víceletému finančnímu rámci 2014-2020.
 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • V Dublinu se uskuteční neformální setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci.
 • Plenární zasedání bude zakončeno projednáním otázek klimatických změn, lidských práv a obchodu s ohroženými druhy.
 • V rámci Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru se bude jednat o rozpočtové proceduře a plánovaných projektech pro údržbu budov a úsporu nákladů.
 • Proběhne zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.

tek 8. února

 • Pokračuje jednání Evropské Rady.
 • Pokračuje jednání ministrů Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Pokračuje neformální setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci v Dublinu.

Sobota 9. února

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 10. února

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 07. 02.          Konzultace na téma přiměřenosti výrobních kapacit, kapacitním mechanismům a vnitřnímu trhu s elektřinou

Do 22. 02.          Veřejná konzultace o trhu integrovaných dodávek na podporu elektronického obchodu v EU

Do 05. 03.          Konzultace o revizi předpisů EU týkajících se koordinace dávek dlouhodobé péče a dávek v nezaměstnanosti

Do 08. 03.          Veřejná konzultace o ochranĕ know-how v podnicích a ve výzkumu

Do 11. 03.          Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03.          Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03.          Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03.          Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.          Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.          Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.          Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 4/2/2013.< Archív novinek