Archív novinek

Nová verze PRAG – Praktického průvodce procesem uzavírání smluv u projektů vnější pomoci EU


Evropská komise vydala v lednu tohoto roku nové znění příručky PRAG – Praktického průvodce procesem uzavírání smluv u projektů vnější pomoci EU (Practial Guide on Contract Procedures for EU External Actions), kterou si můžete stáhnout zde. Hlavní změny se týkají především snížení stropů pro předběžné financování, zkrácení doby mezi podpisem smlouvy a vyplacením první platby a snížení maximální hranice bodů, kterou může při hodnocení nabídek získat klíčový expert.


Členské státy EU také vyzvaly právní oddělení Evropské komise, které má pravidelné revize PRAGu na starost, aby se zaměřilo na největší problémy, se kterými se firmy při účasti na výběrových řízeních v rámci projektů vnější pomoci EU potýkají a zároveň aby celkově více spolupracovalo s členskými státy při přípravě dalších revizí PRAG.

 

Více informací o rozvojové spolupráci EU naleznete zde.< Archív novinek