Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11. - 17.3. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Evropský parlament čeká tento týden plenární zasedání ve Štrasburku. Europoslanci mají na programu mj. energetickou strategii EU do roku 2050, finanční nástroje podporující vnitřní trh, rozpočet EU pro rok 2014, protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v ČR, reformu společné zemědělské politiky či vztahy s Čínou. Poslanci budou v pondělí jednat v rámci Hospodářského a měnového výboru o povinných auditech a řešení problémů úvěrových institucí a poté na zvláštní schůzi o fungování Evropské služby vnější akce v roce 2013. Ve čtvrtek vypukne jednání nejvyšších představitelů zemí EU na summitu Evropské rady. Stěžejními body jsou první fáze Evropského semestru a zahraniční vztahy se strategickými partnery. Pod záštitou Rady EU projednají ministři dopravy čtvrtý železniční balíček a čistá paliva v dopravě. Sejdou se také ministři zahraničních věcí, Rada pro obecné záležitosti a neformálně ministři práce. V úterý budou evropské politické strany vyzvány Komisí k předložení kandidatur a v polovině týdne představí komisař pro dopravu balíček opatření chránících letecké pasažéry. Irské předsednictví bude hostit několik konferencí, například o zaměstnanosti mladých, uznávání kvalifikací a seminář o Evropském stabilizačním mechanismu. V Dublinu se uskuteční schůze atašé pro finanční služby, pracovní skupiny předsedů lékových agentur, skupiny pro implementaci Boloňského procesu a v závěru týdne schůze Výboru pro obchodní politiku. Výbor regionů plánuje začátkem týdne několik veřejných slyšení: o fungování vnitřního trhu s energií, příhraničních pracovnících a nakládání s odpady. Na půdě EHSV se budou konat veřejná slyšení o elektronickém zadávání veřejných zakázek, zelené ekonomice a sociálních záležitostech. Výbor se bude podílet na konferencích o sociálním zabezpečení, přistěhovalectví a ženských právech. Senát PČR bude ve středu hlasovat o balíčku k ustavení bankovní unie, zavádění elektronického mýtného, vyhodnocení bezpečnosti jaderných elektráren v EU, obnovitelné energii na vnitřním trhu a v neposlední řadě uznávání neformálního vzdělání.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 11. března

 • Rada ministrů zahraničních věcí projedná vztahy s Ruskem, Japonskem, situaci v Iráku a jižní sousedství.
 • Rada pro obecné záležitosti věnovaná přípravám nadcházejícího summitem Evropské rady.
 • Ministři se na jednání Rady pro dopravu, telekomunikaci a energie budou zabývat návrhy směrnice o čtvrtém železničním balíčku, směrnice o čistých palivech v dopravě a nařízení o hlášení událostí v civilním letectví.
 • Neformálně se v Dublinu setkají ministři Rady pro zaměstnanost.
 • Taktéž v Dublinu bude zahájena třídenní konference "Sociální začlenění mladých v EU", která je součástí strukturovaného dialogu EU s mládeží o zaměstnanosti, vzdělání a dalších tématech.
 • Meziparlamentní setkání předsedů výborů pro zemědělství a rybolov naváže na svůj nedělní úvod.
 • První den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude věnovaný rovnosti pohlaví, energetickému plánu do roku 2050, vyhodnocení bezpečnosti jaderných elektráren v EU, emisím skleníkových plynů a financování spolupráce s AKT a zámořskými zeměmi a územími v období 2014-2020.
 • Členové Hospodářského a měnového výboru mají ve Štrasburku v plánu hlasování o povinném auditu subjektů veřejného zájmu a auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Na něj naváže jednání o systému finanční pomoci zemí mimo eurozónu a rámci záchrany a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků.
 • Výbor regionů pořádá konzultaci pro zúčastněné strany k dokumentu "Zajištění fungování vnitřního trhu s energií" a k dokumentu "Pohraniční pracovníci: Posouzení situace po dvaceti letech fungování vnitřního trhu - problémy a perspektivy".
 • Evropský hospodářský a sociální výbor plánuje v Dublinu ve spolupráci se Střediskem pro sledování jednotného trhu veřejné slyšení na téma "Elektronické zadávání veřejných zakázek v rámci integrovaného jednotného trhu". Bude zde také představena činnost Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI).

Úterý 12. března

 • Pokračuje neformální setkání ministrů Rady pro zaměstnanost.
 • V Dublinu budou probíhat dvě konference, první na téma zajišťování kvality a uznávání studijních kvalifikací z pohledu pracovního trhu, neformálního vzdělávání či zahraničí a druhá zvaná "Sociální začlenění mladých v EU".
 • Kolegium komisařů zasedne ve Štrasburku a vyzve členské státy k předložení kandidatur na předsedu Komise a propagaci voleb do Evropského parlamentu.
 • Druhý den plenárního zasedání bude věnován debatě o řešení spotřebitelských sporů, boji proti rasismu a xenofobii, reformě společné zemědělské politiky, pokynech pro rozpočet 2014, Evropském systému národních a regionálních účtů a integraci přistěhovalců. Proběhne hlasování o Evropských fondech rizikového kapitálu, Evropských fondech sociálního podnikání a opatřeních ohledně životního prostředí.
 • Výbor regionů bude se zúčastněnými stranami konzultovat hodnocení klíčových cílů nakládání s odpady.
 • Veřejné slyšení nazvané "Zelená ekonomika pro Evropu - míříme k ní?" uspořádá Evropský hospodářský a sociální výbor, aby podnítil otázky ohledně investic, konkurenceschopnosti a zapojení podnikatelské a občanské sféry.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 13. března

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Irské předsednictví bude v Dublinu předsedat neformálnímu setkání skupiny Relex o zahraničních a bezpečnostních záležitostech.
 • Budou pokračovat obě konference, tedy o zajišťování kvality a uznávání studijních kvalifikací a o sociálním začlenění mladých v EU. K tomu proběhne seminář o Evropském stabilizačním mechanismu a jeho ústavnosti.
 • Komisař pro dopravu Siim Kallas představí balíček opatření chránících práva cestujících v letecké přepravě při zpoždění a zrušení letu či ztrátě zavazadel.
 • Během třetího dne plenárního zasedání Evropského parlamentu proběhne hlasování o otázkách přidružení zámořských zemí a území k EU a návrhu protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v ČR. Hlavním tématem debat bude příprava zasedání Evropské rady, složení EP s ohledem na volby v roce 2014, vztahy mezi EU a Čínou a Zpráva o pokroku Islandu, Černé Hory a Srbska za rok 2012.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor uspořádá další veřejné slyšení o sociálním rozměru Hospodářské a měnové unie s příspěvky občanské společnosti a partnerů.
 • Proběhne 7. schůze Společného poradního výboru občanské společnosti EU-FYROM.
 • Senátoři PČR budou hlasovat o balíčku k ustavení bankovní unie, návrzích legislativy pro zavádění elektronického mýtného, vyhodnoceních rizik a bezpečnosti jaderných elektráren v EU a obnovitelné energii jako činiteli na evropském trhu s energií. Senátoři budou hlasovat také o návrhu doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního vzdělání.

Čtvrtek 14. března

 • Začne summit nejvyšších představitelů členských zemí zabývající se první fází Evropského semestru a zahraničními vztahy se strategickými partnery. V rámci Evropského semestru bude projednán stav implementace opatření Paktu Euro plus a Paktu pro růst a zaměstnanost, dále pokyny členským zemím k programům stability a růstu pro rok 2013 a národním programům reforem. Představitelé se případně zaměří také na návrhy legislativy integrovaného finančního rámce a Evropského stabilizačního mechanismu.
 • V Dublinu se sejdou atašé pro finanční služby.
 • Pracovní skupina předsedů lékových agentur EMACOLEX se v Dublinu pokusí sjednotit principy uplatňované sítí lékových regulačních úřadů EU.
 • Bude se konat pravidelná schůze skupiny pro implementaci Boloňského procesu dohlížející na reformy vysokých škol, tentokrát v Dublinu. Zde proběhne i schůze Sítě odborníků Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).
 • Irské předsednictví nadále povede neformální setkání skupiny Relex o zahraničních a bezpečnostních záležitostech.
 • Na závěr plenárního zasedání Evropského parlamentu patří mezi body agendy mj. statut evropské vzájemné společnosti, případy porušování lidských práv a hlasování o projednaných textech.
 • Vedle plenárních jednání se uskuteční zvláštní schůze poslanců o doporučení Evropské služby vnější akce (EEAS) a Radě o posudku organizace a fungování EEAS v roce 2013.
 • Proběhne konference v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru o vnějším rozměru koordinace sociálního zabezpečení v EU. Cílem je zvýšit povědomí o této oblasti.
 • Tento den byl označen jako Den spotřebitelů 2013 a během něj proběhnou panelové diskuze zástupců EHSV a zájmových organizací o bezpečnosti produktů, dozoru nad trhem a souvisejících tématech.

tek 15. března

 • Pokračuje summit nejvyšších představitelů členských zemí.
 • V Dublinu proběhne schůze Výboru pro obchodní politiku ohledně politiky vůči třetím zemím a vyjednávání dohod o volném obchodu. Členové výboru zabývající se službami a investicemi se neformálně setkají, aby probrali ochranu investic a obchod se službami ve třetích zemích.
 • Pokračuje jednání atašé pro finanční služby, schůze Sítě odborníků Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), jednání pracovní skupiny předsedů lékových agentur EMACOLEX, neformální setkání skupiny Relex o zahraničních a bezpečnostních záležitostech i pravidelná schůze skupiny pro implementaci Boloňského procesu. Všechna jednání se konají v Dublinu.
 • Bude se konat konference k tématu přistěhovalectví jako zdroje bohatství i povinností pro Evropu spolupořádaná Výborem regionů, EHSV a francouzskou Radou pro hospodářské, sociální a environmentální záležitosti.
 • Schůze Výboru pro Evropský instrument pro demokracii a lidská práva v rámci EHSV bude zaměřená na ženská práva a rovnost pohlaví.

Sobota 16. března

 • Neproběhnou žádné důležité události.

Neděle 17. března

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 11. 03.       Konzultace o návrhu pokynů týkajících se regionální státní podpory na období 2014-2020

Do 12. 03.       Veřejná konzultace o předpokladech vzniku plánovacích a informačních služeb pro multimodální cestování v Evropě

Do 15. 03.       Sdělení o energetických technologiích a inovacích

Do 30. 03.       Konzultace na téma občanskoprávního vymáhání práv duševního vlastnictví: účinnost řízení a dostupnost opatření

Do 08. 04.       Konzultace zúčastněných stran týkající se revize směrnice 97/68/ES o emisích z motorů nesilničních pojízdných strojů

Do 16. 04.       Veřejná konzultace týkající se přeshraničního přemístění zapsaného sídla společnosti

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 11/3/2013.< Archív novinek