Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 29. 4. - 5. 5. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V úvodu tohoto týdne Evropská komise spustí strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Zároveň přijme Výroční zprávu o daních pro rok 2013 a v pátek představí GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti pravidelnou ekonomickou prognózu. V druhé polovině týdne proběhne neformální setkání Rady pro konkurenceschopnost, mezi témata budou patřit perspektivy výzkumu, průmyslu a malých a středních podniků a dále například přístup k financování. V pondělí pokračuje jednání předsedů výborů pro práci, podnikání a inovace a bude zahájeno zasedání vrchních velitelů obranných sil. Ve čtvrtek se sejdou vysocí představitelé v oblasti ochrany přírody a pracovní skupina pro zboží dvojího užití. Na úterní schůzi Výboru pro přírodní zdroje Výboru regionů se bude hlasovat o směrnici o tabákových výrobcích, akčním plánu pro elektronické zdravotnictví a režimu mléčných kvót. Výbor regionů pořádá o den dříve konferenci o vzdělání vedoucímu k podnikání. V úterý zasedne Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR, ve čtvrtek se bude v Senátu hlasovat mimo jiné o prevenci finanční kriminality. Irské předsednictví zastřešuje několik konferencí, výběrem o podpoře inovací, sociálním investičním balíčku či bezpečnosti na pracovišti. Skupina S&D pořádá v pondělí debatu o zaměstnanosti mladých. CEBRE s partnery organizuje debatu o nutnosti revize nařízení o chemických látkách REACH. V sobotu je v evropských institucích den otevřených dveří.

 

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 29. dubna

 • O společné bezpečnostní a obranné politice EU budou v Dublinu diskutovat vrchní velitelé z členských zemí.
 • V Dublinu pokračuje nedělní jednání předsedů výborů pro práci, podnikání a inovace.
 • Irské předsednictví zahájí tři dvoudenní konference. První nazvaná "Podpora inovací a posílení součinnosti v rámci EU" je pořádaná ve spolupráci s Radou EU a Evropským institutem pro inovace a technologie. Účelem druhé konference ve spolupráci s Evropskou komisí bude zkoumat zapojení žen do ekonomiky v rámci strategie Evropa 2020. Třetí se bude týkat možností a výzev bezpečnosti na pracovišti v malých podnicích.
 • Evropská komise spustí Strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Na doprovodné konferenci bude zúčastněným představen související rámec a navržený plán činností. Dále Komise představí Výroční zprávu o daních pro rok 2013.
 • Výbor regionů pořádá v Odense konferenci, která si klade za cíl vypracovat takový rámec vzdělání, které bude motivovat k podnikatelské činnosti.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu na debatě v Sofii plánuje jednat o zaměstnanosti mladých.
 • V Praze se uskuteční debata CEBRE s partnery v Evropském domě zaměřená na účelnost revize nařízení o chemických látkách REACH.

Úterý 30. dubna

 • Pokračuje schůze vrchních velitelů z členských zemí v Dublinu.
 • Taktéž v Dublinu irské předsednictví zakončuje konference o inovacích a součinnosti, ekonomického zapojení žen v rámci strategie Evropa 2020 a bezpečnosti na pracovišti v malých podnicích.
 • Na schůzi Výboru pro přírodní zdroje Výboru regionů se budou schvalovat stanoviska ke směrnici o tabákových výrobcích, akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví a režimu mléčných kvót.
 • Zasedá Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
 • Proběhne pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 1. května

 • Státní svátek.
 • Na první máj připadá zahájení evropských dní Slunce, které slouží k podpoře využívání solárních energií. Pořadatelem je Evropské federace solárně termického průmyslu.

Čtvrtek 2. května

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a II.
 • První den neformálního setkání Rady pro konkurenceschopnost bude na programu debata o perspektivách výzkumu, průmyslu a malých a středních podniků. Ministři se setkají v Dublinu.
 • V Lovani bude zahájena dvoudenní konference o sociálním investičním balíčku pro růst a soudržnost určená pro politiky, úředníky, sociální partnery a zástupce soukromé sféry.
 • Vysocí představitelé v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti zahájí jednání v Dublinu.
 • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití se sejde ve Farmleighu na hodnotící schůzi. Tématem bude problematika kontroly exportu.
 • Senát PČR na své pravidelné schůzi bude z evropských senátních tisků hlasovat o balíčku o ochraně vodních zdrojů, prevenci finanční kriminality a trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání.
 • V Bratislavě zasedne Rada guvernérů Evropské centrální banky. Následovat bude tisková konference.

tek 3. května

 • Ministři na setkání Rady pro konkurenceschopnost projednají druhý den přístup k financování, mezinárodní rozměr MSP a roli měst a regionů v podnikání a růstu.
 • Pod záštitou irského předsednictví v Lovani pokračuje konference o sociálním investičním balíčku, setkání vysokých představitelů v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti v Dublinu a také hodnotící schůze pracovní skupiny pro zboží dvojího užití ve Farmleighu.
 • Budoucí role evropských strukturálních fondů v životě seniorů a invalidních lidí je tématem konference irského předsednictví v Galway.
 • Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti Evropské komise zveřejní pravidelnou Ekonomickou prognózu - jaro 2013.
 • Proběhne pravidelná schůze Politického a bezpečnostního výboru.

Sobota 4. května

 • V evropských institucích proběhne den otevřených dveří, svůj program zveřejnili Rada EU, Komise, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Neděle 5. května

 • Neproběhnou žádné důležité události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 30. 04.       Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

Do 13. 05.       Veřejná konzultace k sestavování seznamu ročních priorit vzhledem k nařízení o plynu a o elektřině

Do 15. 05.       Konzultace k návrhu nařízení o podpoře malého rozsahu, neboli de minimis

Do 17. 05.       Veřejná konzultace o návrhu revize blokové výjimky pro dohody o převodu technologií

Do 17. 05.       Veřejná konzultace analyzující používání kódu daňového poplatníka, který zavedla EU

Do 26. 05.       Konzultace k plánovaným změnám v inspekcích životního prostředí

Do 07. 06.       Zelená kniha o plastových odpadech

Do 10. 06.       Veřejná konzultace týkající se certifikace letištních detekčních zařízení

Do 10. 06.       Veřejná konzultace o evropském řízení o drobných nárocích

Do 14. 06.       Konzultace týkající se vzájemných společností a jejich perspektivy v EU

Do 14. 06.       Veřejná konzultace o nezávislosti regulatorních orgánů pro audiovizuální produkty

Do 17. 06.       Veřejná konzultace na téma právní nástroje státních podpor v rybářství

Do 17. 06.       Veřejná konzultace ke zjednodušení přístupu ke krátkodobým "Schengenským" vízům

Do 19. 06.       Konzultace k návrhu revize zjednodušeného postupu a prováděcího nařízení o spojení podniků

Do 25. 06.       Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Do 30. 06.       Konzultace k Zelené knize o pojištění proti přírodním a člověkem způsobeným katastrofám

Do 15. 07.       Probíhá veřejná konzultace k investičním vztahům mezi EU a Myanmarem/Barmou

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 29/4/2013.< Archív novinek