Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 16. - 22. 9. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden se ve Vilniusu uskuteční neformální setkání ministrů dopravy, ministrů pro energetiku a představitelů evropské bezpečnostní politiky. Členové výborů Evropského parlamentu projednají mj. oblast ochranných známek, unijní trh s veřejnými zakázkami, akční plán CARS 2020, bezpečnost výrobků a dozor nad trhem či stav Východního partnerství. Evropská komise ve středu schválí návrh nařízení upravující referenční hodnoty (sazby LIBOR a EURIBOR) a pořádá konferenci k elektronickému zadávání veřejných zakázek a elektronické fakturaci. Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční plenární zasedání Hospodářského a sociálního výboru. V úterý a v pátek proběhne jednání Politického a bezpečnostního výboru Rady EU. V úterý se sejde správní rada Evropské investiční banky a ve středu bude zahájeno dvoudenní setkání členů Rady guvernérů Evropské centrální banky. Litevské předsednictví pořádá konferenci k návrhu Komise na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, konferenci o silniční dopravě nebo konferenci k transpozici a implementaci práva EU. Od pondělí do středy se v Polsku koná Evropský kongres malých a středních podniků. Celý týden probíhají akce v rámci 12. ročníku Evropského týdne mobility.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 16. září

 • Ve Vilniusu končí dvoudenní neformální setkání ministrů dopravy a bude zahájeno třídenní neformální setkání představitelů evropské bezpečnostní politiky. Zároveň se uskuteční neformální setkání Pracovní skupiny pro finanční služby Rady EU.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá konferenci k návrhu Komise na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Dále se ve Vilniusu uskuteční konference o silniční dopravě spolupořádaná Mezinárodní unií silniční dopravy (IRU).
 • Probíhají schůze výborů Evropského parlamentu. Výbor pro zahraniční věci bude projednávat situaci v Iráku, Albánii nebo protokol k dohodě EU-Jordánsko. Výbor pro mezinárodní obchod projedná návrh směrnice, kterou se sbližují právní předpisy členských států v oblasti ochranných známek, návrh nařízení o ochranných známkách Společenství nebo dopady projednávaných dohod o volném obchodu na státy, se kterými má EU celní unii.
 • Hospodářský a měnový výbor bude projednávat pojištění přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a stanovisko k finanční účasti zaměstnanců na zisku společnosti.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat pozměňovacími návrhy k akčnímu plánu CARS 2020.
 • Výbor pro právní záležitosti projedná návrh zprávy o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v EU nebo návrh na změnu nařízení o úpadkovém řízení.
 • Proběhne schůze Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum Výboru regionů.
 • Evropská služba pro vnější činnost pořádá mezinárodní konferenci s názvem „New Deal For Somalia“.
 • Bude zahájen 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás“.
 • V polských Katowicích se koná třídenní Evropský kongres malých a středních podniků.

Úterý 17. září

 • Pokračuje neformální setkání představitelů evropské bezpečnostní politiky ve Vilniusu.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá mezinárodní vědeckou konferenci s názvem „Přezkum evropské politiky v oblasti energetických technologií a inovací. Diskuse o vývoji moderních technologií v rámci Strategie obnovitelných zdrojů energie.“ Druhým dnem ve Vilniusu probíhají konference k návrhu Komise na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a konference o silniční dopravě.
 • Komise představí návrhy na posílení schopnosti Unie rychle reagovat na „legální drogy“, tedy nové psychoaktivní látky používané jako alternativy nelegálních drog.
 • Probíhají zasedání výborů Evropského parlamentu. Výbor pro zahraniční věci hlasuje o protokolu k dohodě EU-Jordánsko a pořádá veřejné slyšení k Východnímu partnerství. Výbor pro mezinárodní obchod se bude zabývat návrhem nařízení o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a naopak, obchodní politikou vůči zemím Východního partnerství nebo akčním plánem CARS 2020 pro konkurenceschopný automobilový průmysl. Hlasovat bude o balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem a o investiční dohodě s Čínou.
 • Na programu jednání Hospodářského a měnového výboru jsou informace doprovázející převody peněžních prostředků, předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu a pravidla a postupy pro řešení úpadků úvěrových institucí a určitých investičních podniků.
 • Výbor pro dopravu a cestovní ruch se bude zabývat změnou směrnice, pokud jde o řidičské průkazy, které obsahují funkce karty řidiče, nebo maximálními rozměry a hmotností určitých silničních vozidel. Výbor zároveň pořádá veřejné slyšení k tématu váha a rozměry nákladních vozidel.
 • Výbor pro právní záležitosti přijme návrh zprávy ke společné evropské úpravě prodeje, projedná návrh stanoviska k předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu, návrh stanoviska k bezpečnosti výrobků nebo ke cloud computingu v Evropě.
 • Proběhne jednání Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.
 • Členové správní rady Evropské investiční banky se setkají v Lucemburku.
 • Probíhá 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás.“
 • V polských Katowicích se koná třídenní Evropský kongres malých a středních podniků.

Středa 18. září

 • Proběhnou jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Pokračuje neformální setkání představitelů evropské bezpečnostní politiky ve Vilniusu.
 • Bude zahájeno jednání členů Pracovní skupiny Rady EU pro celní unii ve Vilniusu.
 • V litevském Kaunasu se uskuteční neformální společné setkání členů Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro sociální ochranu Rady EU.
 • Litevské předsednictví pořádá ve Vilniusu mezinárodní konferenci „Vesmírná ekonomika v multipolárním světě 2013“ (SEMWO 2013).
 • Komise přijme návrh nařízení upravující referenční hodnoty. Nařízení se týká sazeb LIBOR a EURIBOR, komodit a směnných kurzů.
 • Komise pořádá konferenci k elektronickému zadávání veřejných zakázek (e-procurement) a elektronické fakturaci (e-invoicing).
 • Pokračuje zasedání výborů Evropského parlamentu. Podvýbor pro bezpečnost a obranu bude projednávat realizaci společné bezpečnostní a obranné politiky, evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany nebo projekt jednotného evropského nebe (SESAR).
 • Rozpočtový výbor se bude zabývat rozpočtem na rok 2014 a víceletým finančním rámcem na roky 2014-2020. Hospodářský a měnový výbor pořádá brífink k návrhu směrnice o žalobách o náhradu škody za porušení práva hospodářské soutěže.
 • Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projedná stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012 a uspořádá workshop k účinnosti léčiv a terapií.
 • Na programu jednání Výboru průmysl, výzkum a energetiku jsou strategie CARS 2020 a Horizont 2020.
 • Výbor pro právní záležitosti projedná pozměňovací návrhy k návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách.
 • Uskuteční se plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Proběhne setkání Rady guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu.
 • Probíhá 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás.“
 • V polských Katowicích končí třídenní Evropský kongres malých a středních podniků.

Čtvrtek 19. září

 • Neformální setkání ministrů pro energetiku bude dva dny hostit Vilnius.
 • Ve Vilniusu probíhá jednání členů Pracovní skupiny Rady EU pro celní unii.  
 • V litevském Kaunasu pokračuje neformální společné setkání členů Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro sociální ochranu Rady EU.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu pořádá mezinárodní konferenci „Vesmírná ekonomika v multipolárním světě 2013“ (SEMWO 2013) a konferenci o transpozici a implementaci práva EU.
 • Pokračuje plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Zároveň Výbor organizuje konferenci na téma „Zvyšování zapojení občanské společnosti z nejvzdálenějších regionů do procesu tvorby politik EU“.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) pořádá v Helsinkách setkání s názvem „Demokratická Evropa: jaký je váš názor?“.
 • Ve Frankfurtu druhým dnem pokračuje setkání Rady guvernérů Evropské centrální banky.
 • Probíhá 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás.“

tek 20. září

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I.
 • Končí neformální setkání ministrů pro energetiku ve Vilniusu.
 • Posledním dnem probíhají jednání členů Pracovní skupiny Rady EU pro celní unii.
 • Litevské předsednictví organizuje mezinárodní konferenci „Vesmírná ekonomika v multipolárním světě 2013“ (SEMWO 2013) a konferenci o transpozici a implementaci práva EU.
 • Uskuteční se setkání členů Politického a bezpečnostního výboru.
 • Probíhá 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás.“

Sobota 21. září

 • Probíhá 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás.“

Neděle 22. září

 • Končí 12. ročník celoevropské kampaně v rámci Evropského týdne mobility, letos s názvem „Čistý vzduch - je to na nás.“

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 18.09.        Konzultace o návrhu pokynů Unie ohledně státní podpory k posílení investic v rámci rizikového financování

Do 19.09.        Konzultace se zainteresovanými subjekty ohledně návrhu na koordinovaný přístup EU k výzkumu a inovacím v odvětví železniční dopravy v rámci programu Horizont 2020

Do 23.09.        Konzultace k přístupu k právu ve věcech týkajících se životního prostředí (možnosti lepšího přístupu k právu na úrovni členského státu)

Do 25.09.        Konzultace k návrhu pokynů ke státní podpoře letištím a leteckým společnostem

Do 30.09.        Veřejné konzultace zabývající se nezávislostí a pluralitou médií

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelných budov

Do 01.10.        Konzultace na téma udržitelnosti potravinového systému

Do 03.10.        Konzultace k revizi konceptu „zamýšlených omezení“ pro dohody menšího významu (de minimis)

Do 03.10.        Veřejná konzultace týkající se účinného snižování hluku způsobovaného v Evropské unii nákladními vagóny

Do 11.10.        Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 11.10.        Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

Do 11.10.        Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 16/9/2013.< Archív novinek