Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 7. - 13. 10. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden probíhá ve znamení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zasedání bude věnováno zprávě k návrhu směrnice o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků, posuzování vlivů veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, obchodní politice EU vůči zemím Východního partnerství, investiční dohodě s Čínou, obchodním vztahům s Tchaj-wanem či problematice syrských uprchlíků. Na své mimořádné schůzi ve Štrasburku Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu projedná doporučení pro vyjednávání o dohodě o strategickém partnerství s Kanadou. Uskuteční se společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Na programu je hlasování o Nástroji pro propojení Evropy. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude navíc hlasovat o stanovisku k Evropské obranné technologické a průmyslové základně a o zprávě ke Kosmické průmyslové politice EU. Tento týden také proběhne schůze předsednictva a plenární zasedání Výboru regionů. V Lucemburku zasedne Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci a Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Evropská komise v úterý představí výsledky šetření o dovednostech dospělých, které bylo provedeno ve spolupráci s OECD. Třetím týdnem pokračuje kampaň Komise „Měsíc jednotného trhu – vaše nápady mohou změnit Evropu“. V úterý se uskuteční schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a ve středu bude vláda České republiky informovat senátory o svých pozicích na nadcházejících jednáních Evropské Rady. Od pondělí do pátku v Brně probíhá 55. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. V jeho průběhu se uskuteční řada akcí a seminářů, například seminář organizovaný CEBRE s názvem „Zóny volného obchodu EU v Severní Americe a jejich dopady na ČR“ nebo „Jak nakupují veřejné instituce“, na kterém se CEBRE představí.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 7. října

 • V Lucemburku začíná dvoudenní zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Je zahájeno plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, první den se bude jednat mj. o situaci na evropském trhu s uhlíkem v roce 2012 či o zdravotním varování na obalech potravin.
 • Uskuteční se společná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na programu je hlasování o Nástroji pro propojení Evropy. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku bude navíc hlasovat o návrhu stanoviska k Evropské obranné technologické a průmyslové základně a o návrhu zprávy ke Kosmické průmyslové politice EU.
 • Proběhne schůze předsednictva Výboru regionů, na programu bude zpráva o monitorování strategie Evropa 2020 či návrh usnesení k 19. konferenci smluvních stran UNFCCC – podpora mezinárodního programu v oblasti změny klimatu.
 • Začíná třídenní plenární zasedání Výboru regionů, hlavní proslovy pronesou předseda Komise Barroso, předseda Parlamentu Schulz, komisař Hahn a předseda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel Siso.
 • Ve Vilniusu probíhá konference pořádaná Evropskou technologickou platformou „MANUFUTURE“ (výroba budoucnosti) „Manufuture přístup k programu Horizont 2020“.
 • Probíhají Open Days 2013 „Regiony a města Evropy směřují k roku 2020“.
 • V Brně začíná 55. Mezinárodní strojírenský veletrh.

Úterý 8. října

 • V Lucemburku pokračuje zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.
 • Litevské předsednictví organizuje ve Vilniusu Evropskou konferenci ke Corporate Governance. Dále se ve Vilniusu koná konference s názvem „Ochrana duševního vlastnictví v EU: rizika, výzvy a vyhlídky“.
 • Evropská komise představí výsledky šetření o dovednostech dospělých, které bylo provedeno ve spolupráci s OECD.
 • Druhý den bude plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku věnováno zprávě o návrhu směrnice o výrobě, obchodní úpravě a prodeji tabákových a souvisejících výrobků, posuzování vlivů veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, obchodní politice EU vůči zemím Východního partnerství, investiční dohodě s Čínou a obchodním vztahům s Tchaj-wanem.
 • Pokračuje plenární zasedání Výboru regionů, jednat se bude o čtvrtém železničním balíčku, akčním plánu CARS 2020, hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, Kosmické průmyslové politice EU, Strategii pro řešení problematiky plastového odpadu a Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu.
 • Uskuteční se schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
 • Proběhne schůze Politického a bezpečnostního výboru Rady EU.
 • Končí konference pořádaná ve Vilniusu Evropskou technologickou platformou „MANUFUTURE“ (výroba budoucnosti) „Manufuture přístup k programu Horizont 2020“.
 • Probíhají Open Days 2013 „Regiony a města Evropy směřují k roku 2020“.
 • V Brně se koná Mezinárodní strojírenský veletrh.

Středa 9. října

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Pokračuje Evropská konference ke Corporate Governance pořádaná litevským předsednictvím a také konference „Ochrana duševního vlastnictví v EU: rizika, výzvy a vyhlídky“.
 • Ve Vilniusu se uskuteční setkání členů Sítě analýzy rizik pro padělatelství dokumentů agentury Frontex.
 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku budou poslanci projednávat uznávání odborných kvalifikací a správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a zahraničně-politická témata jako řešení problému syrských uprchlíků nebo vízový režim s Arménií.
 • Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude ve Štrasburku hlasovat o víceletém finančním rámci 2014-2020 a rozpočtu EU na rok 2014.
 • Poslední den plenárního zasedání Výboru regionů bude věnovaný Akčnímu plánu podnikání 2020 či balíčku opatření EU v oblasti sociálních investic.
 • Proběhne schůze Senátu, na které bude vláda České republiky informovat senátory o svých pozicích k jednotlivým bodům Evropské Rady ve dnech 24. - 25. října 2013.
 • CEBRE organizuje seminář na téma „Zóny volného obchodu EU v Severní Americe a jejich dopady na ČR“, který se uskuteční v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
 • Probíhají Open Days 2013 „Regiony a města Evropy směřují k roku 2020“, v rámci kterých BUSINESSEUROPE pořádá debatu o roli evropských regionů při podpoře konkurenceschopnosti a růstu v průmyslu.
 • Uskuteční se seminář „Jak nakupují veřejné instituce“ v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který pořádá Platforma podnikatelů pro ZRS za součinnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR a za podpory MZV ČR, a kde se představí i CEBRE.

Čtvrtek 10. října

 • V Lucemburku zasedá Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku.
 • Probíhá setkání členů Pracovní skupiny Rady EU pro výzkum ve Vilniusu.
 • Ve Vilniusu se uskuteční setkání členů Výboru pro evropský výzkumný prostor (ERAC) a schůze členů Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie.
 • Uskuteční se poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, na programu budou účast Jordánska na programech unie a rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.
 • Na své mimořádné schůzi ve Štrasburku Výbor pro zahraniční věci Evropského parlamentu projedná doporučení pro vyjednávání o dohodě o strategickém partnerství s Kanadou a zprávy za rok 2012 k Evropské politice sousedství a společné zahraniční a bezpečnostní politice.
 • Ve Finsku proběhne schůze Poradního výboru pro Evropský hospodářský prostor (EEA CC) Evropského hospodářského a sociálního výboru. Výbor přijme rezoluci o police vůči Arktidě a bude diskutovat o nejnovějším vývoji, se týče potenciálního členství Islandu v EU a vztahů EU-Švýcarsko.
 • Probíhají Open Days 2013 „Regiony a města Evropy směřují k roku 2020“.
 • V Brně se koná Mezinárodní strojírenský veletrh.

tek 11. října

 • Sejdou se členové Coreperu I.
 • Ve Vilniusu se uskuteční setkání členů Pracovní skupiny Rady EU pro výzkum ve Vilniusu, schůze členů Výboru pro evropský výzkumný prostor (ERAC) a schůze členů Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí Evropské unie.
 • Litevské předsednictví pořádá konferenci k tématu implementace strategie k přístupu na trh.
 • Ve Finsku probíhá schůze Poradního výboru pro Evropský hospodářský prostor (EEA CC) Evropského hospodářského a sociálního výboru. Výbor přijme rezoluci o politice vůči Arktidě a bude diskutovat o nejnovějším vývoji, co se týče potenciálního členství Islandu v EU a vztahů EU-Švýcarsko.
 • V Brně končí Mezinárodní strojírenský veletrh.

Sobota 12. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 13. října

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 11.10.        Veřejná konzultace týkající se nově vznikajícího průmyslového odvětví „zážitkové ekonomiky“

Do 11.10.        Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

Do 11.10.        Konzultace týkající se nového evropského přístupu k neúspěchu v podnikání a úpadku podniků

Do 14.10.        Konzultace ke Zprávě o plnění Aarhuské úmluvy, která se týká přístupu veřejnosti k informacím a rozhodovacímu procesu v oblasti životního prostředí

Do 22.10.        Konzultace ke změně příloh I a II směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (2006/118/ES)

Do 22.10.        Konzultace k tématu pojištění a náhrada škod způsobených haváriemi jaderných elektráren (odpovědnost za jaderné škody)

Do 25.10.        Veřejná konzultace na téma „Přístup k informacím o kombinované dopravě a cestování v EU“     

Do 25.10.        Konzultace ke směrnici 2003/59/ES – o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.        Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 7/10/2013.< Archív novinek