Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 11. - 17. 11. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Tento týden zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. V pondělí se bude zabývat rozpočtem na rok 2014 a v pátek návrhem nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank, návrhem směrnice o zdanění úspor a dalšími tématy. Ve čtvrtek se sejdou ministři financí zemí Eurozóny. Kolegium komisařů přijme ve čtvrtek nové Sdělení o státní podpoře kinematografie. Komise připravila na úterý informační den ke společenským výzvám programu Horizont 2020. Dále budou zveřejněny každoroční hospodářské priority pro EU a pohled na návrh rozpočtu Eurozóny. Ve čtvrtek budou jednat poslanci Evropského parlamentu ve výborech. Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bude věnovaná debatě o tzv. železničním balíčku a hlasování o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Proběhne meziparlamentní setkání Výboru pro rozpočtovou kontrolu a výborů pro rozpočtovou kontrolu národních parlamentů k tématu parlamentní kontroly výdajů. V pondělí začíná druhé kolo jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi EU a USA. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje dvoudenní konferenci k službám pro domácnost a osobní spotřebu. Evropská investiční banka organizuje v Lucemburku konferenci s názvem „Investice a investiční financování: nasměrovat Evropu na cestu udržitelného růstu“. Ve středu začne dvoudenní schůze předsednictva Evropské lidové strany v Amsterdamu. V úterý pořádá CEBRE v Praze debatu „Jak na veřejné zakázky?“ a zároveň v Bruselu spolu s partnery debatu „Fast Track To Innovation“. Litevské předsednictví tento týden hostí výroční fórum Strategie EU pro region Baltského moře, mezinárodní konferenci „Inovační informační technologie pro vědu, vzdělání a podnikání“ (IIT-2013), konferenci na vysoké úrovni k tématům spojeným s E-government a konferenci k Evropskému sociálnímu fondu. V pondělí začíná Konference OSN o změně klimatu (COP19) ve Varšavě, která potrvá až do 22. listopadu.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 11. listopadu

 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) k rozpočtu na rok 2014.
 • Litevské předsednictví ve Vilniusu hostí výroční fórum Strategie EU pro region Baltského moře a pořádá seminář s názvem „Společná zemědělská politika v období 2014-2020: Výzvy a příležitosti pro implementaci environmentálních závazků“.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje dvoudenní konferenci k službám pro domácnost a osobní spotřebu.
 • Dále se uskuteční Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, který spolupořádá EHSV v Barceloně.
 • Začíná Konference OSN o změně klimatu (COP19) ve Varšavě.
 • Začíná druhé kolo jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi EU a USA, které potrvá až do pátku.

Úterý 12. listopadu

 • Evropská komise organizuje informační den ke společenským výzvám programu Horizont 2020 (klimatická opatření, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a surovin).
 • Uskuteční se konference s názvem "Myslete evropsky - jednejte lokálně: role federálních států a regionů v rámci strategie EU pro mládež", kterou pořádá Výbor regionů.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje dvoudenní konferenci k službám pro domácnost a osobní spotřebu.
 • Dále probíhá   Evropsko-středomořský summit hospodářských a sociálních rad a obdobných institucí, který spolupořádá EHSV v Barceloně.
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D) pořádá další akci v rámci kampaně Relaunching Europe, tentokrát ve Španělsku na téma vysoké nezaměstnanosti zejména mladých lidí.
 • Proběhne jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • CEBRE organizuje v Praze debatu   „Jak na veřejné zakázky?“ a v Bruselu debatu „Fast Track To Innovation“, kterou pořádá spolu s kanceláří CZELO a Stálým zastoupením ČR při EU.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Středa 13. listopadu

 • Uskuteční se jednání členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Litevské předsednictví pořádá v Bruselu fórum k plynárenskému průmyslu.
 • Evropská komise zveřejní každoroční hospodářské priority pro EU a pohled na návrh rozpočtu Eurozóny.
 • Proběhne 20. jednání Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC) Výboru regionů.
 • Koná se schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Čtvrtek 14. listopadu

 • V Lucemburku proběhne jednání Euroskupiny složené ze zástupců členských států používajících Euro.
 • Litevské předsednictví organizuje ve Vilniusu třídenní mezinárodní konferenci „Inovační informační technologie pro vědu, vzdělání a podnikání“ (IIT-2013), konferenci na vysoké úrovni k tématům spojeným s E-government a konferenci k Evropskému sociálnímu fondu.
 • Kolegium komisařů přijme Sdělení o státní podpoře kinematografie.
 • Komise organizuje další dialog s občany o jejich představách o EU, tentokrát v Marseille.
 • Schůze Výboru pro zaměstnanost a sociální věci bude věnovaná debatě o tzv. železničním balíčku a hlasování o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
 • Proběhne meziparlamentní setkání Výboru pro rozpočtovou kontrolu a výborů pro rozpočtovou kontrolu národních parlamentů k tématu parlamentní kontroly výdajů. 
 • Uskuteční se 11. schůze Dočasné ad-hoc komise pro rozpočet EU Výboru regionů.
 • Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (EFA) pořádá konferenci ke společnosti v 21. století - příležitosti a výzvy pro Evropu.
 • Začíná dvoudenní schůze předsednictva Evropské lidové strany v Amsterdamu.
 • Evropská investiční banka pořádá v Lucemburku konferenci s názvem „Investice a investiční financování: nasměrovat Evropu na cestu udržitelného růstu“.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

tek 15. listopadu

 • Proběhne jednání členů Coreperu I.
 • Na programu zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) bude návrh nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank, návrh směrnice o zdanění úspor a další témata.
 • Litevské předsednictví organizuje ve Vilniusu třídenní mezinárodní konferenci „Inovační informační technologie pro vědu, vzdělání a podnikání“ (IIT-2013), konferenci na vysoké úrovni k tématům spojeným s E-government a konferenci k Evropskému sociálnímu fondu.
 • Komise zveřejní každoroční hospodářské priority pro EU a pohled na návrh rozpočtu Eurozóny.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje ve Varšavě konferenci s názvem „Občanská společnost v rámci místní výroby obnovitelné energie - východoevropská perspektiva“.
 • Končí dvoudenní schůze předsednictva Evropské lidové strany v Amsterdamu.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Sobota 16. listopadu

 • Poslední den se koná mezinárodní konference „Inovační informační technologie pro vědu, vzdělání a podnikání“ (IIT-2013), kterou pořádá litevské předsednictví ve Vilniusu.
 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

Neděle 17. listopadu

 • Ve Varšavě probíhá Konference OSN o změně klimatu (COP19).

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 22.11.        Konzultace týkající se pokynů k doporučeným standardním licencím, datovým souborům  a poplatkům za opakované použití informací veřejného sektoru

Do 30.11.        Konzultace k hodnocení směrnice o energetických štítcích a některých aspektů směrnice o ekodesignu

Do 01.12.        Veřejná konzultace k udržitelnému využívání fosforu

Do 12.12.        Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.        Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.12.        Konzultace k návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 11/11/2013.< Archív novinek