Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 9. - 15. 12. 2013


Shrnutí nejdůležitějších událostí

Na počátku týdne zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Úternímu zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci k implementaci Paktu stability a růstu, prioritám hospodářské politiky na rok 2014 a daním bude předcházet jednání ministrů financí zemí eurozóny. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku bude ve čtvrtek jednat o vnější dimenzi energetické politiky EU, dokončení vnitřního trhu s energiemi a o bio palivech. Evropská komise organizuje konference ke komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 a k evropské počítačové gramotnosti (e-skills). Komise dále představí Sdělení ustavující Rámec kvality pro restrukturalizace a předjímání změn (QFR) a oznámí oblasti výzkumu a vývoje, které plánuje financovat v prvních dvou letech programu Horizont 2020. Na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu v tomto roce budou poslanci hlasovat mj. o smlouvách o úvěru na bydlení, harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů, evropském akčním plánu pro obchod a o doporučení pro instituce EU k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou. Dále se uskuteční dvoudenní plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém vystoupí Christine Lagarde, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu. Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu dvoudenní neformální setkání sítě kontaktních míst programu Evropa pro občany. Od pondělí do středy probíhá Panevropský summit duševního vlastnictví, který pořádá francouzská Obchodní a průmyslová komora v Paříži.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 9. prosince

 • Uskuteční se zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele k zaměstnanosti a sociální politice. Diskutovat se bude o směrnici o vysílání pracovníků z roku 1996, genderové vyrovnanosti ve vedení společností, podpoře zaměstnanosti mladých a integraci Romů.
 • Sejdou se ministři financí zemí eurozóny, aby jednali v rámci tzv. euroskupiny.
 • Evropská komise organizuje dvoudenní konferenci ke komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, odpoledne prvního dne bude věnováno rozpravám o společné rybářské politice či strategii na začlenění Romů.
 • Proběhne mimořádná schůze Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku ve Štrasburku, na které bude projednán návrh zprávy k jednotnému evropskému trhu elektronických komunikací.
 • Začíná Panevropský summit duševního vlastnictví, který pořádá francouzská Obchodní a průmyslová komora v Paříži.

Úterý 10. prosince

 • Druhý den bude zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele věnováno tématu zdraví a zdravotnictví.
 • Na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci se bude jednat o implementaci Paktu stability a růstu, prioritách hospodářské politiky na rok 2014 a daních.
 • Litevské předsednictví hostí ve Vilniusu dvoudenní neformální setkání sítě kontaktních míst programu Evropa pro občany.
 • Evropská komise představí Sdělení ustavující Rámec kvality pro restrukturalizace a předjímání změn (QFR). Dále Komise pořádá dvoudenní konferenci ke komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 a konferenci k evropské počítačové gramotnosti (e-skills).
 • Poslanci budou ve Štrasburku hlasovat o smlouvách o úvěru na bydlení, harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů, akčním plánu CARS 2020, rámci pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí a o doporučení pro instituce EU k jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou.
 • Začíná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. První den zde vystoupí Christine Lagarde, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu.
 • Evropská investiční banka pořádá konferenci k energetické efektivitě v regionu Středozemního moře.
 • Koná se jednání členů Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • Probíhá Panevropský summit duševního vlastnictví, který pořádá francouzská Obchodní a průmyslová komora v Paříži.

Středa 11. Prosince

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Ve Vilniusu probíhá dvoudenní neformální setkání sítě kontaktních míst programu Evropa pro občany.
 • Evropská komise oznámí oblasti výzkumu a vývoje, které plánuje financovat v prvních dvou letech programu Horizont 2020.
 • Komise dále pořádá seminář k tématu mezd ve veřejném sektoru.
 • Na středečním plenárním zasedání Evropského parlamentu proběhne hlasování o evropském akčním plánu pro obchod, povinné automatická výměně informací v oblasti daní, o zřízení nástroje stability, evropského nástroje sousedství, nástroje předvstupní pomoci a nástroje pro spolupráci s třetími zeměmi.
 • Sejdou se členové Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) Výboru regionů.
 • Druhým dnem probíhá plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 • Sejdou se členové Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • Končí Panevropský summit duševního vlastnictví organizovaný francouzskou Obchodní a průmyslovou komorou v Paříži.

Čtvrtek 12. prosince

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Zasedá Rada pro zahraniční věci k problematice rozvojové spolupráce.
 • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku bude jednat o vnější dimenzi energetické politiky EU, dokončení vnitřního trhu s energiemi a o biopalivech.
 • Ve Vilniusu jsou zahájeny ceremonie uzavírající Evropský rok občanů 2013.
 • Konference "Destination Europe" v San Francisku, na níž se organizačně podílí Evropská komise, představí příležitosti, které Evropa nabízí výzkumným pracovníkům.
 • Poslední den plenárního zasedání Evropského parlamentu bude věnovaný hlasování o navýšení počtu soudců Evropského soudního dvora, o směrnici o platebních účtech a přípravě na zasedání Evropské rady 19. a 20. prosince.
 • Uskuteční se jednání Komise pro přírodní zdroje (NAT) Výboru regionů.
 • Debatu na téma udržitelného rozvoje v Evropské unii pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor.

tek 13. prosince

 • Zasedá Rada pro životní prostředí. Ministři budou projednávat návrh nařízení o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a návrh nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.
 • Ve Vilniusu probíhají ceremonie uzavírající Evropský rok občanů 2013.
 • Komise pořádá konferenci "Destination Europe" v San Francisku a ve Vilniusu hostí další dialog s občany.

Sobota 14. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 15. prosince

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 12.12.        Veřejná konzultace k iniciativě „Green Action Plan for SMEs“

Do 31.12.        Konzultace ke Crowdfundingu (získávání prostředků formou sbírky) v EU – přidaná hodnota případných opatření na úrovni EU

Do 31.12.        Konzultace k návrhu pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 24.01.        Konzultace: Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 09/12/2013.< Archív novinek