Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 13. - 19. 1. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

 

Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. V pondělí budou poslanci jednat o návrhu nařízení vymezující způsoby snižování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020. V úterý odpoledne projednají zadávání veřejných zakázek. Ve středu se budou poslanci zabývat programem činnosti řeckého předsednictví, budoucností dohody Safe Harbour a budou hlasovat o veřejných zakázkách, o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN a o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem. Na programu pondělní mimořádné schůze Hospodářského a měnového výboru je veřejné slyšení o úloze a operacích trojky. Evropská komise představí nová pravidla státní podpory pro rizikové financování a předloží sdělení zahrnující široké spektrum opatření, které mají zabránit radikalizaci terorismu a násilnému extremismu v EU. Ve čtvrtek Komise pořádá informační den k PPP projektům v rámci programu Horizont 2020 (ERA-NET Cofund) a online dialog s občany. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k přínosům investic do pracovního trhu a sociálních služeb a slyšení k roli občanské společnosti v jednáních o dohodě o volném obchodu s Japonskem. Řecké předsednictví hostí v Aténách dvoudenní setkání politických ředitelů ministerstev zahraničních věcí. V Praze se koná informační den Clean Sky 2, projektu Evropské komise, jehož cílem je zmenšit ekologickou stopu leteckého průmyslu vytvořením technologické platformy pro výzkum a vývoj.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 13. ledna

 • Řecké předsednictví hostí v Aténách dvoudenní setkání politických ředitelů ministerstev zahraničních věcí.
 • Začíná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Pořad jednání zahrnuje rozpravy o návrhu nařízení vymezující způsoby snižování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020 a rozpravy o zprávě o vývoji a uplatňování technologie na zachycování a ukládání uhlíku v Evropě v roce 2013.
 • Na programu mimořádné schůze Hospodářského a měnového výboru je veřejné slyšení o úloze a operacích trojky (co se týče zemí eurozóny zapojených do ozdravného programu).

Úterý 14. ledna

 • V Aténách pokračuje setkání politických ředitelů ministerstev zahraničních věcí.
 • Poslanci budou na plenárním zasedání hlasovat o zprávě o inteligentní specializaci: vytváření sítí excelence pro účinnou politiku soudržnosti, novém programovém období politiky soudržnosti a o zprávě o regionální známce kvality. Odpoledne projednají zadávání veřejných zakázek.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení k přínosům investic do pracovního trhu a sociálních služeb.
 • Uskuteční se schůze Politického a bezpečnostního výboru Rady.
 • V Praze se koná informační den Clean Sky 2, projektu Evropské komise, jehož cílem je zmenšit ekologickou stopu leteckého průmyslu vytvořením technologické platformy pro výzkum a vývoj.

Středa 15. ledna

 • Uskuteční se schůze členů Coreperu I a Coreperu II.
 • Evropská komise představí nová pravidla státní podpory pro rizikové financování.
 • Dále Komise předloží sdělení zahrnující široké spektrum opatření, které mají zabránit radikalizaci terorismu a násilnému extremismu v EU.
 • Na plenárním zasedání Evropského parlamentu bude projednán program činnosti řeckého předsednictví, budoucnost dohody Safe Harbour, hlasovat se bude o veřejných zakázkách, o budoucnosti vztahů mezi EU a ASEAN nebo o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení k roli občanské společnosti v jednáních o dohodě o volném obchodu s Japonskem.
 • Koná se schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
 • Sejdou se členové Politického a bezpečnostního výboru Rady.

Čtvrtek 16. ledna

 • Proběhne jednání členů Coreperu II.
 • Komise pořádá informační den k PPP projektům v rámci programu Horizont 2020 (ERA-NET Cofund) a online dialog s občany.
 • Poslední den se budou poslanci zabývat uznáváním ekologických škod v rámci právních předpisů EU a mezinárodního práva či dodržováním základního práva na volný pohyb v EU.
 • Na své mimořádné schůzi ve Štrasburku bude Výbor pro zahraniční věci hlasovat o ratifikaci Smlouvy OSN o obchodu se zbraněmi (ATT) členskými státy EU.
 • Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) organizuje kampaň na podporu malých a středních podniků v německém Stuttgartu.

tek 17. ledna

 • Proběhne schůze členů Coreperu I.
 • Skupina S&D pořádá ve Vilniusu akci v rámci kampaně Relauching Europe s názvem Práce pro mladé lidi: alternativy k emigraci.

Sobota 18. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

Neděle 19. ledna

 • Neproběhnou žádné zajímavé události.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 21.01.        Konzultace k návrhu zdokonalení ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Do 24.01.        Konzultace: Modernizace státní podpory prostřednictvím lepšího hodnocení

Do 31.01.       Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Do 05.02.        Konzultace s veřejností o revizi pravidel autorských práv v Evropské Unii

Do 14.02.       Konzultace k tématu daní: Přezkum stávajících právních předpisů v oblasti DPH týkajících se veřejnoprávních subjektů a osvobození od daně ve veřejném zájmu

Do 14.02.        Konzultace k návrhu pokynů ke státním podporám v oblasti životního prostředí a energetiky 2014–2020

Do 17.02.        Konzultace k návrhu rámce Unie pro státní podporu na výzkum, vývoj a inovace

Do 25.02.        Konzultace týkající se návrhu pokynů Komise pro hodnocení činnosti

Do 14.03.        Konzultace k poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii podle směrnice 2010/40/EU

Do 15.03.        Veřejná konzultace týkající se regulačního a administrativního rámce pro společnosti podnikající v cestovním ruchu, orgány veřejné správy a jiné subjekty působící v cestovním ruchu v EU

Do 15.03.        Konzultace týkající se budoucnosti cestovního ruchu v EU

Do 17.03.        Konzultace týkající se certifikace zařízení na zpracování odpadu

 

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 13/01/2014.< Archív novinek