Archív novinek

Zúčastněte se s vaší firmou dobročinné akce „NATO Wives bazaar“ v Bruselu!


 

Je Vaše firma úspěšná ve spolupráci s Belgií? Chystáte se na trh BENELUXu? Spojujete Vaše výrobky s ČR? Podporujete dobročinné akce? Pokud jste odpověděli kladně na některou z otázek, měli byste zvážit zapojení Vaší firmy do dobročinné akce „NATO Wives Bazaar“ pořádané manželkami vysokých vojenských představitelů členských států při NATO.

 

Dne 18. listopadu 2007 se v prostorách velitelství NATO uskuteční hlavní společenská událost roku mezinárodní komunity NATO pod názvem "NATO WIVES BAZAAR".  Jedná se o charitativní akci, která probíhá každoročně již od roku 1968 pod záštitou a patronátem Generálního tajemníka NATO. Účastní se jí nejen mezinárodní komunita NATO, ale i řada představitelů evropského a belgického společenského a obchodního života. Veškeré finanční prostředky získané z prodeje jdou na charitativní účely a neslouží ke komerčním účelům. Pro informaci uvádím, že v roce 2006 se zúčastnilo 32 států a výtěžek byl celkem 125.420,26,- Euro, které byly použity na projekty belgických a mezinárodních charitativních organizací. Akce má zajištěnou velkou publicitu v belgických médiích.

 

Vaše firma by se mohla do akce zapojit těmito způsoby:

  1. Darováním typicky českých výrobků na „Národní stánek ČR“. Vaše zboží bude na českém stánku vystaveno a prodáváno za dobrovolnou cenu.
  2. Darováním typických českých pochutin nebo nápojů do „Mezinárodní restaurace“.
  3. Darováním ceny do „Velké tomboly“. Jedná se o ceny poskytnuté zúčastněnými státy a jejich sponzory.

 

Co může Vaše firma získat?

  • Možnost zapojit se do unikátního mezinárodního charitativního projektu (včetně možnosti požadovat poskytnutí části výtěžku ve prospěch některé české charitativní organizace).
  • Možnost podílet se na důstojné reprezentaci Česká republiky a spojit s touto prezentací ní svoji značku.
  • Možnost osobně se zúčastnit „NATO Wives bazaar“ a navázat důležité kontakty.
  • Možnost propagovat vaší firmu v rámci přehledu českých sponzorů.

 

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte plukovníka Miroslava Lysinu (e-mail: lysmir@seznam.cz, telefon: +32 476 414 058), který Vám poskytne více informací.

 < Archív novinek