Archív novinek

Týdenní přehled v institucích EU 26. 5. - 1. 5. 2014


Shrnutí nejdůležitějších událostí

V pondělí jedná Rada pro konkurenceschopnost. Ministři se budou zabývat přezkumem rámce pro ochranné známky či požadavky na schválení typu motorových vozidel vhodných pro zavedení palubního systému e-call, dále se budou věnovat vesmírné politice či výzkumu. Den poté v Bruselu proběhne neformální jednání hlav států a předsedů vlád. Ve středu přijme Komise Evropskou strategii bezpečnosti v oblasti energetiky. Ve čtvrtek se koná schůze Senátu Parlamentu České republiky. Na pořadu jednání je např. zpráva o boji proti korupci v EU či problematika průzkumu a těžby uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU. Ve čtvrtek jedná Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy se mj. projedná sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o dlouhodobém financování evropské ekonomiky. V pátek hostí hlavní řecká metropole, Atény, neformální jednání ministrů pro obecné věci.

 

Nejdůležitější události podle jednotlivých dnů

Pondělí 26. května

 • Koná se jednání Rady pro konkurenceschopnost. V rámci ranní agendy se ministři budou zabývat problematikou vnitřního trhu a průmyslu, zejména pak obecným přístupem Rady k návrhu na požadavky na schválení typu motorových vozidel vhodných pro palubní systém e-call, obecným přístupem Rady k ochraně obchodních tajemství, zprávou o pokroku přezkumu rámce pro ochranné známky, a zprávou o pokroku v rámci iniciativy pro zaktualizování směrnice o cestovním balíčku EU. Odpoledne se budou věnovat oblasti inovací, výzkumu a vesmírné politice. Očekává se přijetí závěrů k zavedení panevropské výzkumné infrastruktury a závěrů k prohloubení vztahů mezi EU a Evropskou vesmírnou agenturou, také proběhne diskuze k technologické a přírodovědecké spolupráci mezi EU a partnerskými zeměmi středomoří. 
 • Řecké předsednictví hostí v Aténách jednání Výboru pro obchodní politiku (sekce služby a investice).

Úterý 27. května

 • V Bruselu se koná neformální jednání hlav států a předsedů vlád.
 • Řecké předsednictví zaštiťuje v Aténách dvoudenní jednání MISSOC - Společného informačního systému o sociální ochraně.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Středa 28. května

 • COREPER I a COREPER II.
 • V Aténách končí jednání MISSOC - Společného informačního systému o sociální ochraně.
 • Komise přijme Evropskou strategii bezpečnosti v oblasti energetiky. Komisař pro regionální politiku, Johannes Hahn, se zúčastní v Londýně veřejné debaty na „London School of Economics“ k významu regionální politiky EU.
 • V rámci Výboru regionů jedná pracovní skupina pro západní Balkán a to konkrétně o vztazích EU a Srbska a problematice místní demokracie a evropské integrace.
 • Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v Bruselu konferenci k cílům udržitelného rozvoje a následným postupům. Tento den také proběhne v Palermu veřejné slyšení ke strategii EU v oblastech jadranského a jónského regionu: "Výzvy a příležitosti pro růst, práci a územní soudržnost".
 • Evropská investiční banka zaštiťuje v německém Bonnu konferenci k přizpůsobení se změnám klimatu v evropských městech. Zároveň se její zástupci v Kolíně nad Rýnem zúčastní veletrhu "Carbon EXPO 2014" - zaměřené na celosvětový trh s uhlíkem. V Lucemburku pořádá seminář „Otevřeným inovacím“.
 • Jednají členové Politického a bezpečnostního výboru.

Čtvrtek 29. května

 • Koná se schůze Senátu. Program jednání zahrnuje: zprávu Komise o boji proti korupci v EU; sdělení Komise "Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění"; sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!" a problematiku průzkumu a těžby uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU.
 • Členové Výboru pro evropské záležitosti se v rámci své schůze budou projednávat návrhy nařízení v oblasti vízové politiky, sdělení Komise o dlouhodobém financování evropské ekonomiky, návrh směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, návrh nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, sdělení Komise "Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii" a projednání zelené knihy o mobilních zdravotnických službách.

tek 30. května

 • V Aténách se koná neformální jednání ministrů pro obecné věci.

Sobota 31. května

 • V Aténách začíná pětidenní testování projektu PROMETHEUS, který má za cíl ochranu civilního obyvatelstva v případě možných hrozeb.

Neděle 1. června

 • V Aténách probíhá testování projektu PROMETHEUS.

 

Probíhající veřejné konzultace:

Do 10.06.     Konzultace k ochraně třetích zemí a prosazování práv duševního vlastnictví

Do 13.06.     Konzultace se zúčastněnými stranami ohledně podpory rozvoje harmonizovaných opatření v oblasti uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě

Do 21.06.     Konzultace k ochraně investic a řešení sporů z investic mezi státem a investorem v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Do 03.07.     Konzultace o daňových problémech, s nimiž se potýkají občané EU při přeshraničních aktivitách v rámci EU

Do 31.07.     Otázky do konzultace zúčastněných stran o opatřeních týkajících se úniku uhlíku v rámci systému obchodování s emisemi (ETS) po roce 2020

Do 15.08.      Konzultace ke strategii Evropské komise v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) v období 2011–2014: úspěchy, nedostatky a další výzvy

 

Přehled pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

dne 26/05/2014.< Archív novinek