Archív novinek

Konference “Předpovídání a poskytování znalostí na regionální úrovni“


Dne 20. listopadu se v Bruselu uskutečnila konference “Předpovídání a poskytování znalostí na regionální úrovni“ spolupořádaná Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES a Výborem regionů. Cílem konference bylo představit nástroje předvídání znalostí potřebných na trhu práce, toto předvídání by mělo pomoci zmenšit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi.
 
Konference byla první z mnoha akcí a projektů v rámci společného akčního plánu EUROCHAMBRES a Výboru regionů.
 
Zápis ke stažení zde .
Prezentace zástupce komory Terassa zde.
Prezentace zástupce Berlínské komory zde .


< Archív novinek