Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Komise chce volný přístup k vědeckým datům v EU


Komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas dnes na konferenci v Amsterdamu představil svou vizi přístupu EU k výzkumným datům. Podle Moedase by měla být veškerá výzkumná data v EU zdarma dostupná, tak aby se mohla využít pro inovace. Tento princip již v současné době funguje u hlavního výzkumného programu EU Horizont 2020. Během akce zároveň komisař oznámil spuštění Platformy pro otevřenou výzkumnou politiku, která bude Komisi radit v oblasti výzkumných politik.

< Archív zpráv       < Výzkum a vývoj