Archív zpráv

INOVACE: V EU bylo loni předloženo 90 tisíc žádostí na ochranu obchodní známky


V roce 2015 obdržel Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví 89 420 žádostí ze zemí EU na ochranu obchodní známky, tj. čtyřikrát více než v polovině devadesátých let. Žádosti o obchodní známky EU (TM) rok od roku rostou, až na výjimku roku 2008 zasaženého hospodářskou a finanční krizí. Nejvíce žádostí podávají subjekty z Německa, Velké Británie a Itálie. Německo tak představuje 23 % všech žádostí v EU. ČR pokrývá 1 % s 992 žádostmi v roce 2015. Více zde .

< Archív zpráv       < Průmysl       < Výzkum a vývoj