Archív zpráv

Konzultace: Komise spustila konzultaci k pasu pro poskytovatele služeb


V pondělí 2. května spustila Evropská komise veřejnou konzultaci týkající se „návrhu na zavedení pasu pro poskytovatele služeb a řešení regulačních překážek ve stavebnictví a v odvětví služeb podnikům“. Konzultace je součástí strategie jednotného trhu Komise a jejím cílem je rozvinout jednotný trh se službami a podpořit zejména přeshraniční poskytování služeb. Pas by měl být nástroj, který zjednoduší postupy a notifikace při příhraničním poskytování služeb a odstraní zbytečnou administrativní zátěž vzniklou fragmentací pravidel směrnice o službách v jednolitých členských státech.


Do konzultace se můžete zapojit až do 26.7.2016 zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU