Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Evropské komory odmítly návrh revize směrnice o vysílání pracovníků


Evropské sdružení obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES odmítlo ve svém příspěvku do veřejné konzultace Evropské komise návrh novely směrnice o vysílání pracovníků předložený v březnu letošního roku. EUROCHAMBRES ve svém stanovisku zdůraznilo, že navržená revize směrnice může podpořit národní opatření chránící domácí podnikatele před férovou konkurencí z ostatních zemí EU, vytvoří administrativní zátěž pro podnikatele, vyvolá vznik překážek na vnitřním trhu EU a v konečném důsledku zapříčiní ztrátu pracovních míst v mnoha zemích EU a nárůst nedeklarované práce. V předloženém návrhu novely směrnice Komise mimo jiné uvádí, že se na vyslané a místní pracovníky budou vztahovat stejná pravidla, jaká stanoví všeobecně použitelné kolektivní smlouvy. EUROCHAMBRES se ale domnívá, že odměna za práci obsahuje v každé zemi mnoho složek, které by bylo třeba podrobně specifikovat a zohlednit, což by bylo při aplikaci navržené novely v praxi pro podnikatele vysílající pracovníky velmi administrativně náročné a vedlo by k právní nejistotě. Komory také upozornily, že u předloženého návrhu chybí pečlivá analýza dopadu na přeshraniční poskytování služeb v rámci EU a dopadu na vnitřní trh jako celek. Zásadně s Komisí nesouhlasí, že návrh nebude mít dopad na vyšší administrativní zátěž malých a středních podniků, ba naopak.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU       < Malé a střední podniky       < Průmysl