Archív zpráv

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Veřejná konzultace k některým aspektům kontroly fúzí


Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ohledně fungování některých procedurálních a jurisdikčních aspektů kontroly spojování v EU. Konzultace se zaměřuje na účinnost prahů založených na obratu v rámci nařízení EU o spojování, úpravu případů, které obvykle nevyvolávají žádné obavy z narušení hospodářské soutěže, a v neposlední řadě na mechanismus mezi členskými státy a Evropskou komisí. Konzultace běží do 13. ledna.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Veřejné konzultace EU