Archív zpráv

DOPRAVA: EU srovnávací přehled v dopravě pro rok 2016


Evropská komise dnes zveřejnila srovnávací přehled o dopravě v EU. Ten porovnává výsledky členských států ve 30 kategoriích zahrnujících veškeré aspekty dopravy a má státům pomoci poukázat na prioritní oblasti pro investice a opatření. Současně ukazuje míru prohlubování vnitřního trhu a podporuje přechod k nízkoemisní mobilitě. ČR se řadí na 13. příčku. Dobré výsledky snižuje kvalita silnic a TEN-T sítí v silniční dopravě či elektrifikace železničních sítí. Nejlepší místo si již přes tři roky drží Nizozemsko, a to díky stabilnímu rámci pro investice, vysoké bezpečnosti a dobré implementaci právních předpisů EU.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava